Dotknutí rakúski motoristi podali na VW ďalšiu žalobu a dožadujú sa finančných kompenzácií. Včera dal hromadnej žalobe za pravdu advokát súdneho dvora EÚ Athanasios Rantos. 

VW o žalobe dobre vie a na svoju obranu tvrdí, že tieto limity sú pre optimálne fungovanie EGR ventilu nevyhnutné. EGR je dlhoročne aj benzínových motoroch používaná dodatočná úprava spaľovania vo valci vracaním časti výfukových plynov do spaľovacieho procesu. Tie podmienky teploty a hostoty vzduchu sú vraj pre ochranu motora nevyhnutné. Keď sa teda auto nachádza v chladnejšom, teplejšom, alebo vyššom prostredí ako je uvedený interval, EGR ventil na TDI motoroch svoju činnosť obmedzí. V tom čase však TDI motory produkujú vyššie než dovolené hodnoty veľmi problematických emisí NOx, teda oxidov dusíka. 

Teplotné okno podľa VW chráni motor pred poškodením. To sa ale nezdá rakúskym majiteľom áut VW TDI, ktorí sa chcú žalobou dostať kompenzácie. Podobne advokát súdneho dvora už minulý rok naznačil, že taký softvér považuje za nelegálny aj v prípade, že prispieva k prevencii proti opotrebovaniu motora. Ak totiž nehrozí náhle zlyhanie funkčnosti motora, nemá podľa neho systém opodstatnenie. O to viac, že špeciálne v Rakúsku a Nemecku jazdia autá často v teplotách pod 15 °C a tiež vo výške nad 1000 m.

Advokát EÚ argumentuje, že „teplotné okno“ nechráni motor, ale EGR ventil, jeho chladenie a časticový filter DPF. Teda príslušenstvo motora, nie samotný motor. Tvrdí teda, že vysvetlenie zo strany Volkswagenu neobstojí.

Dnes je veľmi otázne, ako sa bude kauza vyvíjať. Ak sa celý súdny dvor prikloní k tomuto prvému názoru advokáta, na svete je ďalšia dieselgate. Ak by boli sanckie a dôsledky novej kauzy veľké, VW by už po viac než 30 miliardovej strate z prvej a stále doznievajúcej kauze dieselgate nemohol sanovať, vykupovať, či kompenzovať dotknutých. Mohlo by to znamenať koniec donedávna najväčšieho automobilového koncernu na svete, v tom horšom prípade, v tom lepšom urýchlené zastavenie výroby a predaja vznetových motorov. A to nie len tých so štítkom TDI na ktoré má VW Group ochrannú známku, ale už asi úplne všetkých. Prosto, pohár trpezlivosti s naftovými motormi by asi pretiekol.

zdroje: wardsauto.com a autonews.com