Rozhodnutie Európskeho parlamentu o ukončení predaja áut so spaľovacími motormi po roku 2035 pohlo veci výrazne vpred a témou elektromobility a „usporiadania sveta“ v čase elektromobilov sa začína zaoberať stále viac inštitúcií. Samozrejme aj ekonomickí experti jednotlivých členských štátov. Otázkou dňa sa tak stáva téma dodatočného zdanenia elektromobilov, teda tvorba príjmov, ktoré nahradia výpadky spotrebných daní z fosílnych palív. Nemusí ísť pritom výlučne len o zdanenie elektrického auta pri jeho predaji.

Zdaňte elektrické autá

Elektrické autá už jednotlivé krajiny rôzne zdaňujú, EÚ však o jednotnom plošnom dodatočnom zdanení elektrických áut zatiaľ neuvažuje. Všetko je v rukách jednotlivých členských štátov, ktoré by mali aj formu prípadného zdaňovania prispôsobiť aktuálnym lokálnym podmienkam. Faktom však je, že pomaly končí aj systém ich dotovania a s ich odbytom si bude musieť poradiť trh sám. Ako uvádza nemecký magazín Focus, treba sa pozerať dopredu a už dnes riešiť, ako bude celý systém zdaňovania fungovať. Zároveň upozorňuje, že v čase, keď už bude zrejmé, že elektrifikácia je jedinou možnou cestou, jej dotovanie z verejných peňazí stratí úplný význam. Naopak, malo by nastúpiť zdaňovanie elektrických áut. Stále častejšie pritom zástancovia zvýšených daní argumentujú vyššími hmotnosťami elektrických áut. O tento argument sa začína opierať aj samotná EÚ, ktorá momentálne pripravuje nové „emisné normy“ pre elektrické autá. A ako sa zdá, práve hmotnosť elektrických áut bude jedným z kľúčových argumentov pri určovaní ich „energetickej triedy“. Práve od nej sa možno bude odvíjať aj dodatočné zdaňovanie. Jednotlivé členské štáty EÚ potvrdili, že výpadky spotrebných daní z fosílnych palív treba nahradiť, ako konkrétne však zostáva tajomstvom. Kým sa tak stane, zrejmé je len to, že sa postupne začne „tlačiť“ na vyraďovanie áut so spaľovacími motormi z ciest.

zdroj: Focus, Reuters, Euractiv