Každý výrobca má pre jeden model auta v ponuke viacero typov brzdových platničiek. Hoci ich tvar musí byť rovnaký, líšia sa účinkom, hlučnosťou, prašnosťou a samozrejme cenou. Kľúčom k rozlúšteniu záhady prečo to tak je, je samozrejme materiál, z ktorého je brzdové obloženie vyrobené. Až do 70-tych rokov minulého storočia používali výrobcovia na výrobu brzdového odloženia okrem iného azbest. Keď však vyšli najavo jeho škodlivé účinky, boli nútení zmeniť zmesi trecieho materiálu. Dnes sú na trhu v podstate štyri kategórie zmesí, ktoré môžeme nájsť na trecej ploche brzdových platničiek. 

AutoKelly

Zmesi brzdových doštičiek sú alchýmiou

Nemetalické brzdové doštičky

Prvý typom sú nemetalické, alebo v minulosti nazývané aj organické, alebo bezazbestové organické brzdové doštičky. Kedysi ich vyrábali z organických vlákien spájaných živicou. Dnes sa však na ich výrobu používajú rôzne syntetické vlákna ako aramid, alebo polyakrylnitrilové vlákna. Výrobcovia však stále používajú aj spekané sklo, či celulózu. Tieto brzdové doštičky sú pomerne šetrné k brzdovým kotúčom a spôsobujú iba ich malé opotrebenie. Na druhej strane, samotné platničky sa opotrebujú relatívne rýchlejšie oproti iným druhom. Navyše sa horšie vysporiadavajú s teplom, čo bude pri športovej jazde spôsobovať ich prehrievanie a vädnutie bŕzd.

Nízkometalické brzdové doštičky

Tieto brzdové doštičky obsahujú od 10 % do 30 % kovového podielu. Ide o čiastočky ocele, železa a medi. Vďaka tomu sú tvrdšie, no stále lacné. Sú hlučnejšie a tvoria viac prachu ako nemetalické platničky. Lepšie však znášajú teplo a často ich nájdeme na autobusoch, či nákladných autách.

Polometalické brzdové doštičky

Toto je zrejme najrozšírenejší typ brzdových platničiek. Obsahujú 30 % až 65 % kovových čiastočiek. Vydržia dlhšie, sú odolnejšie proti vädnutiu a znášajú aj častejšie agresívne brzdenie. Na druhej strane, viac opotrebovávajú kotúč a produkujú väčšie množstvo prachu.

Existujú platničky aj s vyšším obsahom kovových častíc najmä spekanej ocele, tie sú však už určené iba na pretekárske účely. Extrémne opotrebovávajú kotúč, musia byť zahriate na prevádzkovú teplotu a sú pomerne hlučné. Na druhej strane majú silný brzdný účinok a vysokú odolnosť voči vädnutiu. Potrebujú ale väčšiu brzdnú silu.

Keramické brzdové doštičky

Ide o pomerne nový typ. Keramické brzdové platničky obsahujú okrem keramickej zložky aj čiastočky medi, aby lepšie odolávali vysokým teplotám. Sú odolné voči opotrebeniu a produkujú menšie množstvo prachu. Pri brzdení vytvárajú zvuk, ktorý je mimo počuteľného rozsahu ľudského sluchu, čo znamená, že sú výnimočne tiché. Ich nevýhodou je aj vyššia cena.

 

AutoKelly

Ak chcete brzdové doštičky na športové použite, budete musieť obetovať hlučnosť v záujme vyššej účinnosti.

V praxi ale vôbec nie je jednoduché zistiť aspoň približné zloženie brzdového obloženia jednotlivých doštičiek. Výrobcovia si svoje tajomstvo dobre strážia. Pomerne časté je použitie polometalických doštičiek a jednotlivé značky rady upozornia aj na keramické brzdové doštičky. Mnoho značiek navyše ponúka okrem brzdových doštičiek pre bežné použitie aj športové brzdové doštičky, ktoré môžu výrazne zlepšiť brzdný výkon vášho auta. Dobrým príkladom je bežne dostupná séria platničiek Ferodo DS (v bežnom predaji nájdete iba jeden typ Ferodo DS, ostatné štyri sú určené iba na pretekárske špeciály), alebo niektoré rady platničiek značky EBC. Ich benefitom je okrem lepšieho brzdného účinku aj odolnosť voči vädnutiu. Negatívom môže byť vyššia hlučnosť, či pískanie za studena. Aj tu však musíte pristúpiť na kompromis a sledovať odporúčania výrobcu. Mnohé z takýchto platničiek sú totiž určené iba pre motoršport a nie sú vhodné do bežnej premávky. Na to, aby pracovali optimálne, ich totiž treba zohriať na optimálnu teplotu, čo za bežných okolností nebýva možné.