Počet priecestí klesá. Nezabezpečných je však stále dosť aj napriek tomu, že už dávno mali patriť do minulosti.

Železnice Slovenskej republiky zosumarizovali nehodovosť na železničných priecestiach počas roka 2014. Medziročné porovnanie s rokom 2013 však hovorí negatívnymi číslami. K stretu vlaku s autami, chodcami alebo cyklistami došlo v 49 prípadoch (46 v roku 2013). Smrteľné zranenia utrpelo 11 ľudí (10 v roku 2013). Ťažko zranených bolo až 20 osôb, čo predstavuje nárast o 8 ľudí. Ešte hrozivejšia bilancia sa črtá v súvislosti s týmto rokom. Za uplynulých 10 týždňov na priecestiach zomrelo už 5 ľudí! Je chyba na strane priecestí alebo ľudí?

Dovolím si tvrdiť, že obe strany na týchto smutných číslach majú svoj podiel. Na Slovenku existuje 2131 železničných priecestí, z čoho 1051 z nich je nezabezpečených (sú len označené výstražnými krížmi). Každé z nich je označené jedinečným identifikačným číslom, ktoré slúži najmä na identifikáciu miesta v prípade nehody.

ŽSR aj na základe nárastu počtu vážnych a menších nehôd vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate. Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti až kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne.

Mnoho priecestí musí zvládať križovanie trás vlaku, áut, chodcov a cyklistov naraz.

Ako sa správať pred a na priecestí?


Zákon č. 8/2009 Z. z, konkrétne jeho § 27, upravuje spôsob, ako sa má vodič správať pri prejazde železničného priecestia. V skratne by sme to však mohli zhrnúť, ak svieti na signalizácii červená, sú spustené rampy alebo po koľajniciach ide vlak, na priecestie nevstupujte. Na miestach bez signalizácie postupujte opatrne a presvedčte sa, že sa vlak neblíži.

Železničné  priecestia

§ 27


1.    Pred železničným priecestím vodič je povinný počínať  si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie.


2.    Vozidlá pred železničným priecestím sa radia za sebou v poradí, v  ktorom prišli. Ak nejde o súbežnú jazdu, smú vozidlá cez železničné priecestie len v jednom jazdnom prúde.


3.    Vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní vodič je povinný jazdiť rýchlosťou najviac 30 km.h-1; ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný 50 m pred priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km.h-1. Vodič pritom nesmie zbytočne predlžovať čas prechádzania železničného priecestia.


4.    Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný odstrániť vozidlo zo železničnej trate; ak tak nemôže urobiť, musí bezodkladne vykonať také opatrenia, aby bol vodič koľajového vozidla pred nebezpečenstvom včas varovaný.


5.    Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „STOJ, daj prednosť v jazde“, vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať.

3. júna je Medzinárodný deň bezpečnosti na železničných priecestiach.

Ako postupovať v prípade mimoriadnej situácie na železničnom priecestí?


1. Osoba, ktorá spozoruje na železničnom priecestí nehodu, resp. inú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť na železničnej trati alebo v blízkosti priecestia, zavolá na „IZS SOS linku 112“, alebo na „políciu linku 158“. Súčasne nahlási službukonajúcemu operátorovi aj JIČ priecestia – napr. SP2727. Každé priecestie je označené písmenami SP (slovenské priecestie) a 4 - miestnym číslom.

2. Z databázy údajov zasielaných na IZS a PZ SR operátor podľa JIČ lokalizuje dotknuté priecestie. Z databázy údajov zistí telefónne číslo a upozorní príslušného výpravcu alebo dispečera s požiadavkou na prijatie potrebných opatrení pre zamedzenie nehodovej udalosti    (napr. zastavenie vlaku, vypnutie trakčného vedenia a pod.).

3. Operátor má k dispozícii aj ostatné potrebné údaje (GPS súradnice, elektrifikácia trate,   názov komunikácie, železničný km, cestný km, príp. iné). Operátor pošle na výjazd IZS a nehodu následne oznámi polícii.  

Zdroj: tlačová správa

Prečítajte si aj: Železnice SR pre rýchlu identifikáciu očíslovali priecestia