Dopravná nehoda, škodová udalosť a účastník nehody

Na začiatku si vysvetlime niekoľko základných pojmov. Všetky náležitosti ohľadom cestnej premávky, vrátane nehôd, sú definované v príslušnej vyhláške. Pokyny pri nehodách nájdete na stránkach Ministerstva vnútra. Najskôr musíme rozlišovať medzi dopravnou nehodou a škodovou udalosťou.

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, pri ktorej dôjde k jednej z podmienok:

* usmrtenie alebo zranenie osoby
* poškodenie cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia
* uniknutie nebezpečných vecí
* na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona - v súčasnosti 3990 eur

Škodová udalosť je udalosť v cestnej premávke, pri ktorej vznikne škoda, ale žiadne z vyššie uvedených podmienok nie sú splnené. V praxi ide o menšiu škodu na majetku, ktorá je menšia ako 3990 eur. Pri parkovaní je to najčastejší prípad.

Úcastník dopravnej nehody/škodovej udalosti je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na škodovej udalosti. V prípade, ak nie je majiteľ vozidla prítomný, tak nie je účastníkom.

Nabúral som auto, čo teraz?

V prípade dopravnej nehody, ako je definovaná vyššie, ste za každých okolností povinný privolať políciu. Ak ste teda nikoho nezranili a nevyteká na žiadnom aute kvapalina, skúste odhadnúť výšku škody. V prípade "ťukancov" škoda nikdy nedosiahne 3990 eur. V takomto prípade, ak nie je možné rýchlo identifikovať majiteľa vozidla, môžete nechať na viditeľnom mieste odkaz s vašimi údajmi. Ideálne meno, adresu a telefónne číslo. Poistenie potom vyriešite dodatočne.

Vybavenie poistky

Keď vás majiteľ vozidla kontaktuje, mali by ste vyplniť tlačivo Záznam o dopravnej nehode. To je potrebné podpísať, preto je výhodné sa s dotyčným fyzicky stretnúť. Následne škodu nahlásite do poisťovne, rovnako ako poškodený a riadite sa pokynmi ktoré vám dajú.

* škodu je potrebné nahlásiť do poisťovne do 15 dní od udalosti,

* ak sa škoda stala v zahraničí, je potrebné ju nahlásiť do 30 dní,

Ak lehotu zmeškáte, má poisťovňa právo poistné plnenie odmietnuť

Problémom by mohlo byť, keby sa ukázalo, že škoda prevyšuje sumu 3990 eur. V takomto prípade, ak ste nezavolali políciu, môže poisťovňa krátiť poistné plnenie.
 

Kto zaplatí škodu mne?

Ak ste nabúrali do zaparkovaného auta, ste stopercentný vinník. Znamená to, že nemáte nárok na náhradu z PZP druhého vozidla. V takomto prípade máte možnosť úhrady škody len v prípade, že máte uzatvorené havarijné poistenie.

autor: Martin ŠIMKO