Vlastníci, ktorí používali auto v prevode (s nedokončenou registráciou), mali pol roka do 30.6.2015 čas na jeho prihlásenie. Podľa informácii je v Českej republike približne 680 000 neregistrovaných vozidiel. Z nich väčšina už fyzicky neexistuje, pretože boli v tzv. depozite. Mnohí majitelia starých áut využívali dieru v zákone, vďaka ktorej za odhlásené auto (v depozite) nemusel majiteľ platiť vysoké poplatky za nesplnenie potrebných emisných noriem. Reálny počet extistujúcich áut, ktoré ešte fyzicky existujú, no od začiatku júla sú neprihlásiteľné odhadujú v ČR na asi 100 000. Vodiči, ktorí nestihli zaregistrovať vozidlo majú smolu. Od 1.7.2015 daný automobil administratívne neexistuje a vodiči ho nesmú používať a ani dodatočne prihlásiť! Takisto od polovice roka neplatia technické preukazy v ČR. Teda ani na Slovensku. To znamená, že auto by ste nezaregistrovali ani u nás.

V prvom rade si dajte pozor na podozrivo nízke ceny vozidiel. Nezabudnite skontrolovať, či nie je dané auto v prevode na stránke www.dokonceteregistraci.cz

Podľa zákona sú všetky vozidlá technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Perspektívnym problémom pre našinca môže byť približne 100 000 vozidiel, ktoré sú k dnešnému dňu neregistrované, ale zároveň majú platnú technickú kontrolu. Majitelia áut sa budú pravdepodobne snažiť o ich predaj do zahraničia, teda aj na Slovensko. Zvýšenú právnu pozornosť treba venovať pri nákupe od českých súkromníkov ale aj od autobazárov. Pri nákupe v ČR nezabudnite poriadne skontrolovať doklady vozidla. Ministerstvo dopravy spustilo web stránku www.dokonceteregistraci.cz, kde si môžete skontrolovať, či nie je dané auto v prevode( s nedokončenou registráciou).


Zrušenie prevodu vozidiel sa má vysporiadať s množstvom problémov. Dochádzalo totiž k situáciám, keď nový majiteľ na seba nové auto neprepísal a prevádzkoval ho na meno pôvodného vlastníka. Problém nastal najmä pri porušení dopravných predpisov, prípadne pri škodovej udalosti alebo nehode.


Zdroj: sme