Bežný vodič má v rukách už viac možností osvetlenia, s ktorými si často nevie poradiť. Dobrým príkladom je problematika denného svietenia. Čoraz častejšie sa stáva, že v noci stretnem auto jazdiace len na denných svetlách, prípadne s rozsvieteným denným aj stretávacím osvetlením. Mimochodom, ak svietite oboma svetlami naraz, môžete dostať pokutu.

Prepnúť na parkovačky je úplne jednoduché a nič to nestojí.

Neoslepujte protiidúce autá keď stojíte

V poslednej dobe ma stále viac udivuje fakt, že ľudia nevedia používať ani to najzákladnejšie osvetlenie, ktorým sú parkovacie (alebo ak chcete obrysové) svetlá. Akoby túto funkciu vôbec nepoznali alebo ju nechceli použiť. Uvediem príklad. Auto stojí v noci na preplnenom sídlisku na kraji cesty. Nehýbe sa, vodič na niekoho evidentne čaká. Ale svieti stretávacími svetlami na oproti prichádzajúcich vodičov, ktorí nemajú šancu tušiť, prečo tam stojí a navyše sú týmito svetlami nepríjemne oslepení. Podobná situácia sa bežne odohráva v noci mimo mesta. Niektorí vodiči nemajú problém odstaviť auto na kraji cesty so zapnutými stretávačkami a telefonovať, jesť, oddychovať, čokoľvek. Z diaľky prichádzajúci vodič z opačného smeru vie veľmi ťažko identifikovať či dané auto je na ceste, stojí, hýbe sa, prečo stojí a čo sa tam deje. Nehovoriac o tom, že tieto svetlá ho taktiež zbytočne oslepujú a znižujú mu viditeľnosť.

Tieto dve nepríjemné situácie môžeme vyriešiť veľmi jednoducho. Vypnutím stretávacích svetiel a ponechaním parkovačiek. Ich najväčším prínosom je to, že nikoho neoslepujú a zároveň osvetľujú auto. Prečo to ale nerobíme?

Zákon danú situáciu nerieši. Vodičovi len ukladá povinnosť svietiť. Použiť stretávacie svetlá výslovne nezakazuje ani neprikazuje svietiť výhradne parkovacími.

Auto stojace pri ceste so zapnutými stretávacími svetlami zbytočne osvetľuje a oslepuje ostatných vodičov.

Ako sa k danej problematika stavia legislatíva? Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v § 33 hovorí: „Vozidlo stojace za zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky, alebo na ceste mimo obce musí mať aspoň na strane privrátenej k stredu cesty rozsvietené parkovacie alebo obrysové svietidlá, prípadne musí byť osvetlené na strane privrátenej k stredu cesty aspoň jedným svietidlom viditeľným spredu i zozadu, pričom toto svietidlo nesmie byť umiestnené ďalej ako 400 mm od bočného obrysu vozidla; to neplatí na parkovisku.“ Paragraf teda vodičovi ukladá iba povinnosť svietiť. Použitie stretávacích svetiel nezakazuje.

Napriek tomu by sa mali zamýšľať nad tým čo robíme aj vtedy, keď len stojíme pri ceste. Nerobme druhým to, čo je nepríjemné nám. Nemyslím, že je tu medzi nami niekto, kto rád žmúri pred absolútne zbytočne rozsvietenými svetlami a snaží sa vidieť situáciu pred sebou.

Prečítajte si aj: V hmle a daždi si dajte námahu a prepnite na stretávacie!