Takto vyzerá výrobný štítok, ktorý je v poriadku.

Čo však v prípade, že tento štítok v aute nemáte, prípadne je poškodený a nečitateľný? Ide o dosť vážny problém, pretože výrobný štítok je spolu s VIN číslom základným identifikátorom vozidla.

Riešením môže byť vydanie duplikátu, ktorý vám zabezpečí výrobca vozidla, resp. jeho slovenský predajca. Ak duplikát nie je možné vydať, prípadne bolo vozidlo vyrobené bez štítku, výrobca vám o tejto skutočnosti poskytne písomné potvrdenie. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na základe tohto potvrdenia vydá výnimku. V rámci udeľovania výnimky však auto musí absolvovať kontrolu originality.

Výrobný štítok je niečo ako VIN číslo. Nemal by byť pozmenený, ani sfalšovaný. Oba prvky sú základnými identifikátormi vozidla.

Poškodený výrobný štítok je potrebné vymeniť.

Druhým spôsobom je využitie služieb ľudí, ktorí ponúkajú výrobu všetkých druhov výrobných štítkov. V tomto prípade však ide o falšovanie a pozmeňovanie identifikátorov vozidla. Trestný zákon za takéto konanie udeľuje až tri roky väzenia.

Bez výrobného štítku alebo udelenej výnimky je automobil nespôsobilý na prevádzku po pozemných komunikáciách.

Rozhodne ak teda kupujete jazdené auto, mali by ste si dať na tento identifikačný údaj pozor. Ak chýba alebo je poškodený, ide o neklamný znak, že s autom sa dialo niečo iné, ako by sa malo.

Zdroj: tlačová správa, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Prečítajte si aj:  Železnice SR pre rýchlu identifikáciu očíslovali priecestia