Nová slovenská verzia webu Autoglym ponúka, alebo presnejšie postupne ponúkne všetky funkcie, ktoré sa dajú nájsť na originálnej britskej verzii webu. To znamená nie len katalóg všetkých Hobby a Profi produktov s ich stručným popisom, ale aj poradňu odborníka. Čoskoro aj samostatná sekcia venovaná novým produktom a pre pochválenie sa vašim miláčikom, vašou hrdosťou a dobrou prácou s touto autokozmetikou je tam aj sekcia fotogalérie.

Uložte si teda medzi obľúbené (ctrl+d keby ste nevedeli) nový web slovenského zastúpenia špičkovej autokozmetiky www.autoglym.sk