Kontrakt je obklopený pochybnosťami: cena nie je z reálnej súťaže

OZ Autoclub bol jediný, kto podal ponuku. V porovnaní s českými auditormi Autoclub poskytuje služby za trojnásobnú cenu! Konečným užívateľom výhod OZ je Peter Roth – bývalý člen predstavenstva štátneho Transpetrolu z doby, keď ministrom hospodárstva bol Juraj Miškov (SaS). Roth bol tiež súčasťou firmy s oligarchom Jozefom Brhelom.

Kto je Peter ROTH?

Bývalý riaditeľ slovenskej pobočky OMV. Bol v predstavenstve štátnej spoločnosti Transpetrol na návrh bývalého ministra hospodárstva Juraja Miškova. Roth a Miškov spoločne podnikali v projekte Tankomat, ktorý je v súčasnosti výhradne v Rothovom vlastníctve. Roth bol aj na čele Slovenskej asociácie motoristického športu SAMŠ. V minulosti bol členom vedenia spoločnosti Esterhazy, kde pôsobil spolu s oligarchom Jozefom Brhelom. Bol vlastníkom spoločnosti Becep, ktorá bola súčasťou pozemkovej kauzy v Stupave. Neskôr firmu predal právnikovi Tomášovi Lysinovi, ktorý má blízke väzby na Jozefa Brhela. V minulosti bol tiež spoluvlastníkom rádia Viva. Bývalý partner Dušan Budzák ho počas konfliktov označil za lídra kriminálnej skupiny. V rádiovom vedení pôsobil spolu s Rothom aj Rastislav Roško, advokát s blízkymi väzbami na Jozefa Brhela.

(foto linkedin.com)

Karavanisti bezpečnostnými auditormi?

Občianske združenie Autoclub od založenia predkladalo účtovné výkazy, ktoré sú, okrem jedného, nedostupné pre verejnosť. K dispozícii je len najnovší účtovný výkaz, podľa ktorého združenie za celý rok 2022 nemalo žiadne príjmy. V roku 2021 malo združenie príjmy 10 840 eur.

Podľa zakladajúceho dokumentu sú cieľmi združenia "camping, caravan, motorizmus", teda aktivity spojené s voľným časom, ktoré sú vzdialené od odborných činností, za ktoré bude združenie získavať milióny od cestárskej správy. Pri vzniku združenie plánovalo zabezpečovať výučbu na detských dopravných ihriskách a zlepšovať podmienky pre rozvoj motorizmu na Slovensku a v zahraničí.

Trojnásobné predraženie!

Keď v ČR v roku 2011 začínali s kontrolami ciest, predpokladali, že náklady budú 20 miliónov korún (840 tisíc eur) ročne. Skutočné náklady sú však oveľa nižšie. "Náklady na zabezpečenie auditov bezpečnosti v rámci pôsobnosti ŘSD ČR v rokoch 2020 až 2022 dosiahli 15,3 miliónov korún s DPH. Ročne to predstavuje približne 5 miliónov korún," uviedol hovorca riaditeľstva ciest a diaľnic v Česku, Jan Studecký.

Takže krajina, ktorá je dvojnásobne väčšia, míňa na audity bezpečnosti 210 tisíc eur ročne. SSC však len v máji vystavila Autoclubu dve objednávky v celkovej hodnote 3 miliónov eur. V ČŘ by za tú sumu mohli financovať audity počas nasledujúcich 15 rokov!

Hoci je porovnanie niektorých činností Autoclubu podľa zmluvy komplikované, pretože nie je jasné, akú kvalitu budú mať dodané výsledky, minimálne porovnanie vizuálnej kontroly ciest by nemalo byť problémové. Ide v podstate o prezretie cesty pomocou kamerového záznamu, ktorý sa následne použije na hodnotenie bezpečnosti cesty. Autoclub dodáva túto vizuálnu inšpekciu za 532 eur za kilometer! V Česku v rámci menšej zmluvy poskytujú túto službu za oveľa nižšiu sumu - konkrétne za 4046 korún, čo je 170 eur za kilometer.

Predraženie slovenskej zákazky potvrdzuje aj referencia, ktorú Autoclub získal od jedného z dodávateľov, českej firmy Afry CZ. Táto spoločnosť sa zúčastnila na podobnom projekte v Kazachstane, kde sa realizoval bezpečnostný audit 5 392 km komunikácií za celkovú sumu 930 tisíc dolárov. Po prepočte tak stál audit jedného kilometra cesty 172 dolárov!

Slovenská správa ciest nemá problém jediným uchádzačom v tendri

"V súťaži sa mohli zapojiť slovenské aj zahraničné spoločnosti. Na druhej strane, ide o špecifickú činnosť, ktorú neposkytuje veľké množstvo subjektov," vysvetľuje Guzi, prečo je možné, že do tendra dorazila len jedna ponuka.

V susednom Česku existuje register osôb odborne akreditovaných na poskytovanie bezpečnostných auditov, ktoré môžu poskytnúť tieto služby a pravidelne ich aj poskytujú - postupne na menších častiach a jednotlivých úsekoch. Na Slovensku tiež existuje zoznam audítorov bezpečnosti ciest, avšak cestári doteraz zmluvy na audit existujúcich ciest s nimi neuzatvárali. V máji sa však rozhodli prenechať audit pre 3-tisíckilometrovú cestnú sieť do rúk jedinému občianskemu združeniu. Združenie muselo väčšinu svojich referencií získať práve z Česka.

Cestári od uchádzačov vyžadovali podrobné referencie - mali odborné požiadavky až na štyroch odborných expertov. Autoclub preukázal troch odborných expertov v referenciách prostredníctvom českej firmy Afry CZ. Autoclub má aj slovenského subdodávateľa - Dotis Consult, ktorý poskytol jedného experta.

Autoclub, občianske združenie, ktoré sa prihlásilo do tendra, dokázalo, že má viac expertov než bolo potrebné - až šesť. Medzi nimi deklarovalo dvoch vlastných, hoci aj čisto externé referencie by mu stačili na preukázanie splnenia podmienok účasti.

Napriek tomu, že kľúčové podmienky ponuky splnilo vďaka českej firme a expertom so skúsenosťami, zmluvu zastrešuje Autoclub, ktorému zostane vo vrecku aj najväčšia časť zákazky - takmer 90 percent. Subdodávka spoločnosti Afry CZ má hodnotu 10 percent a subdodávka Dotis Consult je najmenšia - iba 0,1 percenta.

Šéf Autoclubu, Peter Roth, neodpovedal na otázku, ktoré konkrétne činnosti bude robiť priamo Autoclub bez českého partnera. Ani zástupca Afry CZ nechcel odpovedať na otázky smerujúce k zmluvám s cestármi. "Ako subdodávateľ nie sme oprávnení poskytovať k projektu akékoľvek informácie. Prosím, obráťte sa na objednávateľa - SSC," reagoval Pavel Suntych.

Napriek tomu, že Autoclub splnil najdôležitejšiu časť podmienok súťaže cez svojich českých partnerov, existujú obavy týkajúce sa registrových zápisov jeho činností, ktoré sú potrebné na poskytovanie služieb pre cestárov. Niektoré sa udiali tesne pred alebo tesne po vyhlásení tendra.

Kšeft sa na Ministerstve dopravy (Sme Rodina) piekol od jesene 2022

Autoclub za 12 rokov činnosti neuzavrel žiadnu zmluvu so štátom a ani nebol zapísaný v takzvanom protischránkovom registri partnerov verejného sektora, do ktorého sa právnické osoby obchodujúce so štátom musia zapisovať. Autoclub doň zapísali v novembri 2022 - náhodou 6 týždňov pred vyhlásením tendra na SSC o bezpečnostný audit ciest.

Podľa živnostenského registra má dnes Autoclub 14 činností. Všetky však dal zapísať až tento rok - od 6. februára (teda 10 dní pred lehotou na vyhodnotenie ponúk), alebo 8. marca tohto roka.

Cestárom však nie sú zápisy činnosti Autoclubu na poslednú chvíľu podozrivé. "Uchádzač podľa zákona o verejnom obstarávaní musí mať oprávnenie poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky ku dňu predkladania ponúk, čo uchádzač splnil," uzavrel Guzi.

zdroj: Aktuality.sk
foto: cz.depositphotos.com