To, že automobilové benzíny E5 v Európe rýchlo „dožijú“ a nahradí ich palivo s vyšším obsahom biozložiek (známe pod označením E10) je fakt, o ktorom dávno vieme. Napriek tomu sa však povinný príchod benzínov E10 vždy stretáva s odporom. S rastúcim podielom biozložiek sa totiž snižuje aj ich vhodnosť použitia v bežných spaľovacích motoroch a najmä klesá ich oxidačná stálosť, teda parameter určujúci ich životnosť a skladovateľnosť. A aj keď to rafinérie len neradi priznávajú, zdá sa, že v motoroch skutočne vytvárajú kaly a usadeniny v dlhodobom horizonte komplikujúce emisnú bilanciu motora. Zdá sa však, že pod emisným tlakom EÚ sa povinnému plošnému zavedeniu benzínov E10 nevyhnú už ani v Rakúsku. Ich ministerka hospodárstva totiž tlačí na zvýšenie podielu biozložiek v benzínoch a ako uvádza, palivo E10 sa stane súčasťou rakúskeho riešenia ekoproblémov.

Nová emisná daň v Rakúsku pravidelne porastie!

Plošným zavedením paliva E10 však zlé správy pre rakúskych motoristov nekončia. Súčasťou veľkej daňovej reformy bude totiž aj nová ekologická daň z CO2, ktorá sa odzrkadlí aj na vyšších cenách pohonných hmôt. Nová emisná daň začne platiť od 1. júla 2022 a podľa vyjadrenia rakúskych finančných orgánov prinesie do štátnej pokladnice do roku 2025 dodatočných 18 miliárd eur. Emisná daň sa navyše bude z roka na rok zvyšovať, takže kým prvý rok sa podľa odborných odhadov podpíše na zdražení približne o 6 centov za liter, neskôr bude výsledná suma postupne stúpať. Zavádzaniu nových emisných daní pre fosílne palivá sa postupne nevyhnú ani ostatné členské štáty EÚ.

zdroj: APA