Príchod benzínov E10 na slovenský trh svojho času vyvolal veľkú búrku a mnoho nevôle nielen medzi motoristami, ale aj odbornou verejnosťou. Kým štátne inštitúcie, pestovatelia repky olejnej, aj samotné rafinérie tento krok obhajovali, motoristi už tak nadšení neboli. Najmä prevádzkovatelia starších áut, ktorých motory neboli na dlhodobé používanie benzínu E10 konštruované. Prax navyše ukazuje, že benzíny E10 majú skutočne nižšiu oxidačnú stálosť a sú náchylnejšie na starnutie. Ako sa však ukazuje, benzínom E10 to ani zďaleka neskončí.

Novelu zákona vláda už schválila

Podiel biozložky v motorových palivách by sa mal do roku 2030 postupne zvýšiť zo súčasných 8,2 až na 11,4 percenta ich energetickej hodnoty. Vyplýva to z novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby, ktorú vo štvrtok (26. mája 2022) vláda schválila. Aktuálne platný zákon ráta s obsahom biopalív vo výške maximálne 8,2 percenta aj v nasledujúcich rokoch. Novela prináša množstvo ďalších zmien a vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a rady EÚ. „Cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov,” uviedol rezort hospodárstva v predkladacej správe k schválenému materiálu.

S pridávaním udržateľných pohonných látok zákon ráta aj pri využívaní stlačeného zemného plynu (CNG) a skvapalneného zemného plynu (LNG). Od budúceho roka by sa mal ich energetický podiel na týchto pohonných látkach zvýšiť na dve percentá a postupne má narastať až na 14 percent v roku 2030.

zdroj: Euractiv