Ako uvádza portál Euractiv, zákonodarcovia EÚ sa dohodli na podobe klimatického „Zákona zákonov“, vďaka ktorému sa stane uhlíková neutralita do roku 2050 právnym záväzkom a nielen politickým sľubom. A hoci sa to môže zdať ako bezvýznamný rozdiel, realita je tvrdšia, než si mnohí vedia pripustiť. Nový klimatický zákon totiž stanovuje ciele postupne, do roku 2030 napríklad musíme znížiť emisie skleníkových plynov oproti roku 1990 minimálne o 55 %. „Obnoviteľná energia zohráva nesmierne dôležitú úlohu pri implementácii Európskej zelenej dohody a pri snahe dosiahnuť klimatickej neutrality do roku 2050,“ píše sa v časti Analýza nákladov a výnosov v uniknutom návrhu.

Prvá verzia návrhu novej smernice o obnoviteľných zdrojoch, ktorá unikla do médií, určila cieľ podielu obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe na 38 až 40 percent do roku 2030.

Viac biozložky v palivách

Nová legislatíva je pomerne nekompromisná a obsahuje niekoľko zásadných opatrení. Stačí pritom trochu čítať medzi riadkami a razom pochopíte, že nás čaká ešte vyšší podiel biozložiek v palivách. Okrem iných sa dokumente k záväzku o vyššom podiely obnoviteľných zdrojov v hospodárstve uvádzajú aj tieto:

- Zvýšiť cieľ podielu obnoviteľných zdrojov v doprave zo 14 na 26 percent.
- Zvýšiť čiastkový cieľ obnoviteľných zdrojov v biopalivách zo 3,5 na 5,5 percent.
- Zaviesť povinnosti zamiešavať obnoviteľné zdroje aj do palív v letectve.

Slovensko sa navyše na rozdiel od okolitých krajín ukázalo snahou dosahovať stanovený podiel obnoviteľných zdrojov v doprave práve prostredníctvom vyššieho podielu biozložiek v palivách na čerpacích staniciach. Že by sa to v budúcnosti zmenilo, je dosť nepravdepodobné, Všetko tak nasvedčuje tomu, že sa musíme pripraviť na viac biozložiek v palivách. V celoeurópskom meradle. Automobilky tento ktok koniec koncov už očakávajú a niektoré nové autá už dnes nosia na veku palivovej nádrže štítok „E20“. Kedy sa palivá s vyšším podielom biozložiek ukážu na čerpacích staniciach, nie je dnes ešte záväzne dané, isté však je, že skôr, či neskôr prídu.

zdroj: Euractiv