Stratégia udržiavania čistoty ovzdušia Berlína a implementácia potrebných krokov na jej reálne plnenie stála za rozhodnutím berlínskeho správneho súdu, ktorý nariadil vedeniu mesta učiniť rázne kroky a zakázať do vybraných lokalít centra mesta vjazd naftovým vozidlám spĺňajúcim emisné normy Euro 5 a nižšie. Tá pritom prestala platiť len v septembri 2015, vedenie mesta Berlín tak vystavilo stopku aj autám, ktoré len nedávno dosiahli štyri roky.

Zmanipulované nariadenie?

Rázne rozhodnutie súdu pritom neovplyvnilo ani odhalenie, že merania koncentrácie emisií v ovzduší vykonávané organizáciou Deutsche Umwelthilfe (DUH) bojujúcou proti naftovým autám boli zámerne zmanipulované. Ako vyplynulo zo zverejnených zistení, množstvá oxidov dusíka členovia organizácie merali v miestach ich najväčšej koncentrácie, v neprimeranej blízkosti výfukov, či pri zemi, čo nie je z hľadiska noriem platných pre získavanie informácií o zamorení ovzdušia správne.

Vydžte, ešte nemáme značky

Zaujímavé je, že do médií sa informácia o novom nariadení dostáva až teraz, hoci malo byť v platnosti už od semptembra 2019. Dôvody sú však skôr technického charakteru. Vedenie mesta Berlín nebolo na nariadenie pripravené a kým všetko technicky zabezpečili (vrátane výroby nového dopravného značenia a legislatívy), uplynuli ďalšie dva mesiace. Prvá zákazová značka sa tak objavila až 22. novembra 2019 v ulici Silbersteinstrasse. Podľa dostupných informácií sa toto nové nariadenie len na území Berlína dotkne až 192 000 naftových vozidiel. Výnimku zo zákazu však dostanú taxikári, záchranné zložky, telesne postihnutí a dokonca aj remeselníci jazdiaci vykonávať služby do dotknutých ulíc. Výnimku dostali aj členovia opatrovateľskej služby.

Úseky, kde je zákaz vjazdu pre staršie naftové autá majú v súčte len 2,5 km, výrazne však komplikujú prejazdnosť centrom.

Pod dohľadom polície

Nové nariadenie okamžite vyvolalo pohotovosť u polície, ktorá má jeho dodržiavanie kontrolovať. Ako však poznamenali kritici nového nariadenia, v praxi bude rozpoznávanie áut s emisnou normou Euro 5 zložité. Väčšina z nich je vybavená účinnými časticovými filtrami, takže koncovky ich výfukov sú rovnako čisté ako pri autách plniacich emisnú normu Euro 6. Za zákaz vjazdu osobných vozidiel s emisnou normou Euro 5 (a staršou) hrozí pokuta 25 eur, v prípade nákladného auta je to 75 eur.

Odporcovia dvíhajú varovný prst

Podobné opatrenia majú priamo na území Nemecka aj svojich odporcov. Nejde pritom len o nespokojných vodičov, ale aj organizácie, ktoré svoje tvrdenia podkladajú štúdiami a dlhodobým pozorovaním. Podľa nemeckej akadémie vied sa podobné opatrenia míňajú účinku a koncentrácie oxidov dusíka nemajú so staršími naftovými autami ani zďaleka taký súvis, ako sa často tvrdí. Tak, či tak, Berlín sa napriek tomu stáva ďalším mestom, kde zákazy vjazdu starších naftových áut našli oporu v zákone a prešli do praxe.

zdroj: ČTK