Spotreba elektrického auta v kWh je jedným z hlavných parametrov, na ktoré spotrebitelia pri výbere auta pozerajú. Veď práve ekonomika prevádzky je, popri ochrane životného prostredia, hlavným argumentom pre uprednostnenie elektrických áut. Rastúce ceny energií a strach z ich nedostatku síce lesk elektromobilom v poslednej dobe trochu uberajú, no faktom je, že ich príliv na európske cesty je nezastaviteľný. Stále viac odborníkov však poukazuje na ďalší významný faktor ilustrujúci ich celkovú spotrebu. A tým sú straty pri nabíjaní. Práve tie by sa preto mali v budúcnosti objaviť ako jeden z faktorov ovplyvňujúcich hodnotenie celkovej efektivity elektromobilov. A tá bude mať priamy vplyv na poplatky spojené s užívaním auta (akási obdoba „emisnej“ kontroly áut so spaľovacími motormi).

Tretina energie uniká „do vzduchu“

Nemecký autoklub ADAC sa po čase znova zameral na hodnotenie strát počas nabíjania elektrických áut a znova došiel k znepokojujúcim záverom. Porovnával nabíjanie z bežnej domácej zásuvky a z wallboxu, pričom ako testovacie autá slúžili Tesla Model 3, Renault Zoe, Fiat 500e a VW ID.3. Najvyššie straty sa pritom ukázali počas dobíjania z domácej zásuvky (vzhľadom na dlhú dobu nabíjania a započítanie 4 % strát v domácich elektrických rozvodoch). Celková strata sa pohybovala v rozsahu 10 – 30 %, rekordný Renault Zoe v tomto prípade vykázal stratu až 30 %. Naopak pri rýchlejšom nabíjaní z wallboxu sa straty stiahli na 5 – 10 % a najlepšie na tom bol s 5 % stratami Fiat 500e.

Výška strát počas nabíjania je samozrejme ovplyvnená viacerými faktormi (rýchlosť nabíjania, teplota, aktuálny stav nabitia akumulátora a iné), ADAC preto navrhuje, aby v budúcnosti výrobcovia zákazníkov viac oboznamovali s možnými stratami, ich rozsahom a podmienkami, pri ktorých vznikajú. Na európskej úrovni sa tiež pripravuje legislatíva, ktorá bude jednotným spôsobom hodnotiť straty počas nabíjania. Vývoj akumulátorov a palubných systémov však letí rýchlym tempom a je reálne, že straty sa budú s každou ďalšou generáciou elektrických palubných systémov v autách výrazne znižovať. Momentálne však dosahujú hodnôt, ktoré rozhodne nie sú zanedbateľné.

zdroj: ADAC, eFahrer