Daň z nadlimitnej produkcie CO2 nie je pre Francúzov nič nové. Tamojšia vláda takto bojuje proti autám s vysokou spotrebou už dlhšie, kým však doteraz bola jej maximálna výška vyčíslená na 12 500 eur (pri produkcii CO2 nad 173 g/km), miestnym zákonodarcom sa zdá spomínaná suma malá a nedostatočne motivujúca. Od roku 2020 dvíhajú maximálne zdanenie na 20 000 eur pre autá dosahujúce produkciu CO2 viac ako 185 g/km. Kto chce jazdiť na aute s vysokou spotrebou, poriadne si priplatí.

Štát s vami zatočí

Spomínaných 12 500 eur platilo pre všetky autá, ktorých produkcia CO2 prekračovala hranicu 173 g/km. V prepočte to pre benzínové autá znamenalo hranicu kombinovanej spotreby 7,5 l/100 km, zatiaľ čo pri naftových 6,5 l/100 km. V roku 2020 sa však hranica maximálneho zdanenia dvíha na 20 000 eur pre autá s produkciou CO2 na 185 g/km. Kombinovaná spotreba záväzná pre výpočet „emisnej“ dane však ešte zodpovedá metodike NEDC. Teraz sa to má zmeniť a pre výpočet dane sa bude od 1. marca 2020 brať ako záväzná novšia metodika WLTP (pre firemné vozidlá údajne zostane v platnosti naďalej prepočet z normy NEDC). S ňou sa však posúvajú smerom nahor aj hranice emisií CO2 slúžiace na výpočet spomínanej dane.

Podľa najnovších pravidiel prepočtu z meraní podľa WLTP bude pre pokutu 20 000 eur záväzná hranica produkcie CO2 212 g/km. V prepočte na spotrebu to bude znamenať „spoplatnenie“ pre všetky benzínové autá s kombinovanou spotrebou vyššou ako 9,2 l/100 km a naftových prekračujúcich hranicu 7,9 l/100 km. Nejde pritom o konkrétnu kategóriu áut, ale len o produkciu CO2. Zákonodarcovia však vychádzajú z faktu, že vyššie a veľké autá hospodária s energiou horšie ako tie menšie.

Týmto opatrením chce francúzska vláda donútiť ľudí presadnúť do úspornejších áut. V roku 2019 tvoril podiel SUV a crossoverov na trhu nových áut až 30 %, a to sa vláde nepáči. Od nového opatrenia očakáva, že zvýšená daň prinesie do štátnej kasy 50 mil. eur, ktoré použije na podporu predaja ekologických modelov. Francúzi dokonca požadujú, aby bolo v propagačných materiáloch k autám s emisiami CO2 prekračujúcimi 185 g/km (212 g/km podľa WLTP) uvedené, že výraznou mierou znečisťujú životné prostredie.

zdroje: industryweek.com, bloomberg.com, www.lexpress.fr, www.sudouest.fr