Polícia ČR za pomoci Cebia odhalila stovky áut sa stočeným odometrom! 

Cílem akce není pouze odhalení této nelegální činnosti a zahájení trestního stíhání konkrétních osob, ale také upozornění na tento problém a zlepšení povědomí občanů, kteří do nákupu vozidla investují nemalé částky. Celá akce je teprve na svém počátku a k případnému sdělení obvinění pachatelů dojde v horizontu několika týdnů,“ povedal hovorca Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Zdeněk Chalupa.

„Stáčení tachometrů je dlouhodobý problém, proti kterému je třeba bojovat především prověřováním vozidel. Auto se stočeným tachometrem lze prodat o desítky tisíc dráž, pro některé prodejce může jít o lukrativní byznys. Rozhodli jsme se policii s vyšetřováním a potlačováním této nekalé praktiky na základě žádosti pomoci,“ oznámil Martin Pajer, riaditeľ spoločnosti Cebia. Upozornil tiež, že ak chce človek, ktorý kupuje ojazdené auto, minimalizovať riziko budúcich problémov kvôli stočenému odometru, mal by si možnú manipuláciu overiť napríklad fyzickou kontrolou počítadla prejdenej vzdialenosti vozidla v nezávislom servise, alebo kontrolou histórie vozidla.


Preveriť si históriu vozidla v systéme Autotracer od Cebia pritom môže každý. V prípade, že klient nájde iba jeden podozrivý záznam o stave tachometra, ktorý môže znamenať stočenie, chybu zápisu na strane dodávateľa daného údaja spoločnosť Cebia preverí. Pri preverení histórie vozidla možno odhaliť aj prípadné havárie, servisné úkony, odcudzenie, zaťaženie lízingom či úverom alebo napríklad aktuálnu trhovú hodnotu automobilu. Cebia preveruje taktiež originalitu identifikátorov vozidiel, teda či auto nebolo nelegálne prerobené z viacerých vozidiel, a pôvod vozidiel dovezených zo zahraničia.

Na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu je zrejmé, že nelegálne manipulácia s najazdenými kilometrami je trestným činom podvodu podľa ust. § 209 trestného zákonníka (českého, u nás §221! z.č. 300/2005 - Trestný zákon), a stáčanie tachometra tak možno riešiť na základe súčasnej právnej úpravy. Trestná sadzba sa odvíja od spôsobenej škody a môže byť až 5 rokov pri preukázanej škode od 50 do 500-tisíc Kč.

Čo na to združenie SOVA? 

"Túto iniciatívnu českej polície vítame. Ide však iba o represívny krok, ktorý síce veríme, že nebude jediný, ale systémovo nevyrieši problém stáčania odometrov. Na alarmujúcu situáciu v oblasti podvodov falšovania stavu odometrov naposledy upozornil aj Európsky parlament, ktorý prijal uznesenie žiadajúce cezhraničnú výmenu záznamov stavov odometrov. Práve toto je krok, ktorý vnímame ako účinné riešenie aktuálnej tristnej situácie v EU, kedy rôzne štúdie odhadujú škody spôsobené manipuláciou na 5,6 až 9,6 miliardy eur. Vedie nás k tomu fakt, že práve automobily z dovozu sú najrizikovejšou kúpou. K strate histórie automobilu totiž najčastejšie prichádza práve pri prevoze auta z jednej krajiny do druhej, s čím ide ruka v ruke aj náročné preverovanie vozidiel pochádzajúcich spoza hraníc. Z našej skúsenosti sa takéto pochybné vozidlá najčastejšie nachádzajú v ponuke individuálnych predajcov, ktorí ľahšie unikajú právnym reštrikciám. Veľké bazáre sa takýmto autám vyhýbajú, aby si nepoškodili meno a nevystavili sa problémom s podnikaním (pozn. redakcie. aj keď výnimky sa nájdu. Niektoré veľké bazáre sa spoliehajú na to, že jedno-dve autá splynú s davom. Majte preto oči na stopkách). Situáciu so stočenými automobilmi dlhodobo monitorujeme a na webe www.zdruzenie-sova.sk zverejňujeme automobily podozrivé z manipulácie s odometrom, ktorých je v zozname už 12 000. Každému odporúčame, aby si vozidlo pred kúpou na našom webe overil," povedal Július Petrus, predseda združenia SOVA.

Ako je trestné stáčanie kilometrov v Nemecku?  

Ako je táto praktika trestná v Nemecku? Väčšina ľudí totiž pri kúpe jazdeného auta smeruje práve tam. 

Podľa § 22b, nemeckého Cestného zákona sa trestom odňatia slobody až na jeden rok, alebo peňažným trestom potrestá páchateľ, ktorý podľa:

  • ods. 1 - falšuje merania počítadla kilometrov, ktoré je zabudované v motorovom vozidle tým, že pôsobením na prístroj alebo priebeh merania ovplyvní výsledok merania,
  • ods. 2 pozmenení alebo odstráni funkciu obmedzovača rýchlosti, ktorý je zabudovaný v motorovom vozidle tým, že na prístroj akokoľvek pôsobí,
  • ods. 3 pripravuje trestný čin podľa ods. 1 a 2 tým, že vyrába počítačové programy, ktorých účelom je spáchanie takého trestného činu, takéto programy sa snaží pre seba alebo iných získať, alebo ich iným prenechá.

Náš názor

Stáčanie kilometrov je ešte stále národný šport. U nás neexistuje samostatná skutková podstata tohto trestného činu. Zastrešuje ju len trestný čin podvodu. Je to bič na právnické osoby, ktoré sa zaoberajú predajom áut. Pri fyzických osobách to je oveľa zložitejšie. 
 
Na druhej strane, zablokovaním zobrazovania prejdenej vzdialenosti na portáloch (seka.sk, ko.sk) z môjho pohľadu jednoznačne nepodporujú možnosti reálne si pomôcť pri kúpe ojazdeného auta. Údaje v týchto databázach neboli stopercentné, ale boli aspoň čiastočne smerodajné. Tu si spravili ďalší biznis súkromné spoločnosti, ktoré chcú zo záujemcov o kúpu jazdeného auta vytiahnuť peniaze a to tak, že si vyžiadajú určité údaje od prevádzkovateľov rôznych databáz a tie následne predajú ďalej. Myslím si, že takéto služby by mali byť zadarmo, a kľudne zastrešené štátom.   

Stáčanie kilometrov je ešte stále národný šport. U nás neexistuje samostatná skutková podstata tohto činu. Zastrešuje ju len trestný čin podvodu. Je to bič na právnické osoby, ktoré sa zaoberajú predajom áut. Pri fyzických osobách to je oveľa zložitejšie. 

Na druhej strane, zablokovaním zobrazovania prejdenej vzdialenosti na portáloch (seka.sk, ko.sk), poprípade vynútenie registrácie, z môjho pohľadu jednoznačne nepodporujú možnosti reálne si pomôcť pri kúpe ojazdeného auta. Údaje v týchto databázach neboli nikdy stopercentné, ale boli aspoň čiastočne smerodajné. V podstate záležalo od technika, ktorý údaje do systému vkladal. Tu sa spravil priestor pre ďalší biznis rôznych súkromných spoločnosti, ktoré chcú zo záujemcov o kúpu jazdeného auta vytiahnuť peniaze a to tak, že si vyžiadajú určité údaje od prevádzkovateľov rôznych databáz a tie následne predajú ďalej. A pritom tieto údaje nemusia byť vôbec správne! Myslím si, že takéto služby by mali byť naďalej zadarmo (tak ako to fungovalo pekných pár rokov), a pokojne zastrešené štátom.  

Tesne pred koncom článku si skúste pozrieť poľské video. Skúste si tipnúť, koľko má v Nemecku predávaný VW Passat 3C (B6) najazdených kilometrov. Pre uľahčenie udávam, že je to rv. 2009 s motorom 2,0 TDI CR a výkonom 103 kW. 

Pozreli ste si celé video? Tipli by ste tomuto kusu takmer 570 tkm podľa opotrebovania? Asi ťažko... Verte, že u nás je takýchto áut kvantum a ešte dlhú dobu budú pribúdať. 

Rád by som však dodal, že prejdené kilometre nie sú pri kúpe ojazdeného auta smerodajné! Zistenie tohto stavu vás však môže upozorniť na to, že predávajúci nemusí byť úplne férový človek. Rovnako, ako pri meraní povlakovej vrstvy. Kúpiť dobré jazdené auto je čím ďalej tým väčším umením. Nedajte sa preto nachytať na základných chybách. 

Zdroj: SOVA, Cebia

Foto: Cebia