Elektrinu budú vyrábať pomocou Solid Oxide Fuel-Cell (SOFC), ktorý bude využívať bio-etanol priamo z nádrže. Bio-palivo premenia na vodík pomocou jednotky, ktorú znázorňuje obrázok ako reformer. Vodík potom zreaguje s kyslíkom zo vzduchu, proces pri tom vytvorí elektrinu, ktorá poháňa auto. Automobilka hovorí, že ich palivový článok neprodukuje žiadny nadbytočný CO2. Vychádza teda z výfukov len vodná para? Nie, spolu s ňou je tam aj nejaký CO2, pretože chemická reakcia kyslíka a etanolu produkuje vodnú paru, oxid uhličitý a teplo. Akurát toho CO2 je o polovicu menej ako spotrebovala rastlina, ktorú použili na výrobu paliva.

Chceli by ste ekologické auto, no zdá sa vám vodík v palivových článkoch nebezpečný a čas dobíjania elektromobilu veľmi dlhý? Nissan pracuje na riešení, volá sa bio-etanolový palivový článok.
Nissan vyvíja bio-etanolové palivové články pre elektromobily

Nissan pracuje na bio-etanolovom palivovom článku

Majú niekoľko výhod

Bio-etanolové palivové články majú oproti klasickým vodíkovým niekoľko výhod. Môžu využívať už postavenú sieť čerpacích staníc, ktoré dnes distribuujú bio-etanol a nemusí stavať úplne novú sieť. Bio-etanolové systému sú oveľa bezpečnejšie ako vodíkové, alebo tie, ktoré používajú fosílne palivá. Nissan uvádza, že návratnosť investície do SOFC je veľmi rýchla, pretože čas na tankovanie je veľmi krátky a systém dokáže poskytnúť toľko energie, že môže by využiteľný v rozličných typoch áut, vrátane mraziarenských.

Bio-etanolový palivový článok poskytne ďalšiu alternatívu k fosílnym palivám. V podstate môže fungovať len na obnoviteľných zdrojoch. Bio-etanol sa fermentuje z cukrovej repy alebo kukurice a krajiny, kde sa tieto plodiny pestujú budú môcť z tejto technológie vyťažiť najviac.