Novobudovaný úsek R2 sa na východnom konci pripája k časti R2 Pstruša – Kriváň, ktorá je v prevádzke od roku 2015. Konečne tak vznikla plnohodnotná štvorpruhová rýchlostná komunikácia od Zvolena až po Kriváň v dĺžke takmer 20 km.
konečne otvorili úsek R2 pri Zvolene

Úsek R2 Zvolen východ - Pstruša má dĺžku 7,8 km

Časť rýchlostnej cesty R2 stavalo združenie firiem Corsan-Corviam Construcción, S.A., Chemkostav IS, s.r.o. za sumu 82,3 milióna eur. Výstavba začala v auguste 2014 a skončiť mala v júni 2016, neskôr odsunuli termín na november. Stavbu odovzdali nakoniec takmer s ročným meškaním až 16. 05. 2017.

Stavba rýchlostnej cesty je pokračovaním ťahu R2 od Zvolena po Košice. 7,8 km dlhá rýchlostná cesta, ktorá začína za mestom Zvolen a pokračuje smerom na Detvu, odbremení cestu prvej triedy od tranzitnej dopravy a cestujúcim ušetrí približne 3 minúty jazdy.

O úseku R2 Zvolen východ - Pstruša

Dĺžka úseku:                                  7 850 m

Počet mostných objektov:               7

Dĺžka mostných objektov:               900 m

Počet križovatiek:                          

Sprevádzkovanie úseku rýchlostnej cesty prinesie výhody nielen vodičom v podobe zvýšenia cestovnej rýchlosti a  bezpečnosti, ale tiež obyvateľom priľahlých obcí Zvolenská Slatina, Vígľaš a Pstruša vďaka vylúčeniu tranzitnej dopravy.

Novobudovaný úsek R2 sa na východnom konci pripája k časti R2 Pstruša – Kriváň, ktorá je v prevádzke od roku 2015. Konečne tak vznikla plnohodnotná štvorpruhová rýchlostná komunikácia od Zvolena až po Kriváň v dĺžke takmer 20 km. Obchvat Zvolena, R2 Zvolen, západ - Zvolen, východ, ktorý prepojí cesty R1 a R2, je zatiaľ v nedohľadne. Rovnako aj východné pokračovanie úseku R2 Kriváň – Lovinobaňa. Práve kvalitné cestné prepojenie by pritom mohlo pritiahnuť investorov do najchudobnejších častí Slovenska, kde patrí aj juh Banskobystrického kraja.