Prach z pneumatík doteraz nikto neriešil. Vedelo sa o ňom, no na pozadí emisií výfukových plynov a ich regulácie nikdy nepredstavoval nebezpečenstvo, na ktoré by bolo potrebné upriamovať pozornosť. S pribúdajúcou hmotnosťou nových áut, rozmachom ťažších elektromobilov a až nekontrolovateľným nárastom rozmerov pneumatík osobných vozidiel sa však začal pomaly predierať do pozornosti odborníkov. Situácia pokročila až do štádia, kedy sa pevné častice uvoľňované z brzdových obložení a pneumatík áut stali tak vážnym problém, že ho musí riešiť nová emisná norma. Že je to zbytočné divadlo? Omyl, ťažké a dynamicky prevádzkované osobné auto dnes podľa odborníkov vyprodukuje 1850-krát viac pevných častíc ako jeho výfukové potrubie. Dôvod? Ten je jednoduchý, kým totiž výfukové potrubia nových áut dávno vypĺňajú filtre pevných častíc, nad prachom z pneumatík žiadna „ochranná ruka“ nebdie. To by sa však malo zmeniť a vyriešiť to má práve pripravovaná emisná norma Euro 7.

Po motorároch tlak aj na pneumatikárov

Že každá nová emisná norma tak nejak pritlačí na konštruktérov motorov, je dnes viac menej známy fakt. Tí musia naraz bojovať s niekoľkými protichodnými požiadavkami, no výsledkom sú „čistejšie“ motory a ich efektívnejšia prevádzka. Emisná norma Euro 7 však prvýkrát prináša obmedzenia aj na konštruktérov brzdových obložení a najmä pneumatikárov. Podľa zatiaľ nezverejnenej metodiky bude kontrolovať množstvo prachu produkovaného z pneumatík posudzovaného auta. Ako totiž poukazujú odborníci, dnešná pneumatika vyprodukuje priemerne na každom kilometri až 36 mg prachu, ktorý sa nekontrolovateľne uvoľňuje do ovzdušia. V rámci krajín EÚ takto unikne každý rok do vzduchu až 450 000 ton pevných častíc z pneumatík. Cieľom emisnej normy Euro 7 je regulácia tohto množstva a zvýšený tlak na „čistejšie“ pneumatiky. Výrobcovia áut sa musia zároveň popasovať s rastúcimi hmotnosťami áut, aj často až nezmyselne veľkými rozmermi kolies. Stále častejšie sa hovorí aj o zariadeniach, ktoré by prašnosť pneumatík minimalizovali (obdoba špeciálnych vysávačov), či sa však niečo podobné dostane aj do veľkosériovej výroby, alebo „zaberú“ skôr výrobcovia pneumatík a postavia ich environmentálne „čistejšie“ verzie svojich výrobkov, zostáva otázkou.

zdroj: Epha, The Guardien