Už dnes je úplne jasné, že opatrenia, ktoré rôzne štáty na boj so šírením pandémie prijali, budú mať siahodlhé dopady a z následkov sa bude spoločnosť zbierať nie mesiace, ale roky. Ako vždy v kríze, ľudia aj spoločnosti zásadne prehodnotia to, čo kupovať skutočne treba, do čoho investovať a čo počká, prípadne čo vôbec netreba. Je isté, že kúpa nového auta ako luxusného statku nebude patriť medzi priority v žiadnom odvetví. O to menej nepomerne drahším elektromobilom, alebo autám, v ktorých je nejaká úroveň elektrifikácie hnacieho systému.

Samozrejme, keby bol svet čierno-biely, vyplývalo by z hore uvedeného, že predaj nových áut sa fakticky zastaví. Na lákanie klientov nakupovať aj v zlých časoch majú obchodníci mnoho nástrojov. Akcie, zlacňovanie, bonusy. Pre mnohých, ktorí majú našetrené, sa práve teraz môže otvoriť more nových príležitostí nakupovať za reálne ceny, alebo dokonca veľmi výhodne. A tieto nákupy v dlhodobom výhľade začnú hnať ekonomiku znova hore. No je zrejmé, že pôjdu hlavne autá s vyššou úžitkovou hodnotou, teda tie praktickejšie, všestrannejšie a väčšie (pre rodinu a s väčším kufrom). Na okraj sa dostanú hračky, teda autá pre zábavu. A medzi tie stále patria aj elektromobily. Teda drvivá väčšina z nich. Ani nie pre nepraktické typy karosérií, lebo to v mnohých prípadoch už problém nie je. Skôr pre ich predraženosť, obmedzený dojazd a jeho veľké výkyvy naviazané na ročné obdobie, ešte stále slabá infraštruktúra... 

Pokles záujmu o elektromobily sa očakáva hlavne na trhoch, ktoré ich predaj nemajú deformovaný dotáciami. A tých je vo svete drvivá väčšina. Otázka teda nie je, či príde ich prepad, ale aký veľký bude.

Podľa štúdie Wood Mackenzie má byť prepad predaja elektromobilov tento rok až 43 %. To by mal byť celosvetový predaj na úrovni 1,3 milióna áut kategórie EV, alebo PHEV. Navyše, tento odhad je teraz ťažké označiť za pesimistický, alebo optimistický, pretože opatreniam ani pandémii nevidíme koniec. Nik dnes ešte nevie, ako dlho svet nebude ekonomicky plnohodnotne fungovať. Isté je, že tohoročný predaj áut nielenže neprekoná a nedorovná tie predošlé roky, ale bude jedným z najnižších, aké pamätáme. No dávno je zrejmé, že tieto zásahy do vývoja obchodu a ekonomiky sú nevyhnutné, lebo len neustále rásť prosto nie je reálne ani možné. Teda nie v perspektíve rokov či dekád. V perspektíve štvrťstoročí a väčšom je to inak.

zdroj: woodmac.com