„Národná diaľničná spoločnosť teraz pripravuje všetky kroky tak, aby sa mohlo začať stavať čo najskôr, pričom kľúčové pre ďalší postup bude zabezpečenie dostatku financií na prípravu a následne aj na samotnú výstavbu.“

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) sa v stanovisku vyjadrilo k výstavbe tunela Korbeľka: „Správny orgán dospel k názoru, že vedenie tunelom je optimálnym riešením. Povrchový variant, s už vynaloženými prostriedkami a s ďalšími dodatočnými prostriedkami na kompenzácie, by sa cenovo priblížil k tunelovému variantu. V danom špecifickom území je preto finančné kritérium nie celkom prioritné, ako to býva pri bezproblémovom prírodnom prostredí v iných úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest.“


Variant so 6 kilometrovým tunelom Korbeľka pritom už mnohí od začiatku považovali za lepší. Zasahuje totiž menej do životného prostredia. Pôvodný povrchový variant mal viesť údolím medzi Veľkou a Malou Fatrou, ale aj tu by boli potrebné dva kratšie tunely Havran a Rojkov. Povrchový variant sa javil ako lacnejší. S potrebnou sanáciou pôdy však budú náklady podobné a z dlhodobého hľadiska je to aj bezpečnejšie riešenie.

D1 Turany - Hubová

Úsek Turany - Hubová povedie cez tunel Korbeľka a Havran

„Národná diaľničná spoločnosť teraz pripravuje všetky kroky tak, aby sa mohlo začať stavať čo najskôr, pričom kľúčové pre ďalší postup bude zabezpečenie dostatku financií na prípravu a následne aj na samotnú výstavbu. Presný harmonogram jednotlivých krokov bude možné zverejniť až po tom, ako padne rozhodnutie o ďalšom financovaní výstavby diaľnic a rýchlostných ciest,“ povedala hovorkyňa Ministerstva dopravy Karolína Ducká.


Hladko nejdú veci ani na nadväzujúcom úseku Hubová – Ivachnová. Geologické problémy pri vŕtaní vyžadujú zmenu trasovania tunela Čebrať. Diaľnica okolo Ružomberka bude teda určite odovzdaná so sklzom.


Náročný úsek Turany – Hubová by sa mohol začať stavať v roku 2021. Problém je, že NDS robila prípravné práce pre povrchový variant. Zmena trasovania si tak vyžiada dlhý čas. Dostavba diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami je tak reálna v rokoch 2025 – 2026. Ak pôjde všetko bez problémov.

Zdroj: teraz