Toto sa niektorým politikom a „ekologickým“ aktivistom rozhodne nepočúva ľahko, no ani elektromobilita nemusí pre planétu nakoniec predstavovať spasenie. Odborníci upozorňujú na pravý opak, drancovanie a neustále rastúci objem ťažby vzácnych nerastných surovín škodí prírode viac, než si mnohí pripúšťajú. Ešte väčším problémom je však ich obmedzené množstvo na planéte Zem. Posledná štúdia v rámci projektu Locomotion odhaľuje, že ak nič nezmeníme, aktuálne známe celosvetové zásoby medi, niklu, kobaltu a mangánu vyčerpáme už v roku 2050. Spoliehať sa pritom nemôžeme ani na odhaľovanie nových, doteraz nepoznaných ložísk. Spasiť nás môže len zdravý rozum, nové technológie a výrazné obmedzenie dopravy. Niečo na tom bude, aj samotná EÚ už totiž neraz naznačila, že obmedzovanie individuálnej dopravy bude jedného dňa veľkou témou.

Veľa elektromobilov znamená veľa vzácnych surovín

Ako upozorňuje štúdia projektu Locomotion, platí jednoduchá rovnica: veľa vyrobených elektromobilov = veľa vzácnych surovín. Podľa aktuálnych prepočtov to pri súčasnom tlaku na elektromobilitu a predpovede jednoducho nevychádza. Množstvá medi, kobaltu, lítia, grafitu, niklu a mangánu nestačia. Už v roku 2050 sa aktuálne známe zásoby údajne skrátka minú. Spásu pritom nemáme hľadať ani v ich recyklácii. „Recyklácia je užitočný spôsob ako znížiť množstvo odpadu a iné negatívne dopady na životné prostredie, ale nie je vždy tak účinná, ako by mohla byť, pretože materiály sú často používané veľmi dlhú dobu, než podstúpia recykláciu. Ešte horšie je, že súčasný ekonomický systém je zameraný skôr na rast, než na udržateľnosť.,“ hovorí Inigo Capellán Pérez, výskumný pracovník z Univerzity vo Valladolide. Jedinou účinnou cestou, ako znížiť spotrebu a vytvoriť udržateľný systém elektrickej mobility, je znížiť objem dopravy. Degresia je údajne nevyhnutná. Aj podľa EÚ sa máme v budúcnosti pripraviť na menšie množstvo áut na cestách. Vysoký počet áut v jednotlivých domácnostiach je neudržateľný stav, vo väčšom nastúpi zdieľaná doprava, verejná doprava a rozšíria sa nové spôsoby individuálnej dopravy (bicykle, motocykle a pod.). Už raz vyrobené elektromobily budú musieť byť čo najviac využívané. „Scenár degresie dopravy je jediným, ktorý napĺňa ciele dekarbonizácie a je zlúčiteľný so súčasnými materiálovými možnosťami. Pri súčasnom trende budú súčasné zásoby medi, kobaltu, mangánu a niklu do roku 2050 vyčerpané,“ dodal Inigo Capellán Pérez. Ako ďalej štúdia upozorňuje, postupné obmedzovanie dopravy si bude vyžadovať zavedenie politických, kultúrnych a ekonomických zmien na celom svete.

zdroj: PuertoSymas, Euractiv