Že správa ako táto nemá na portáli o autách, čo robiť? Omyl, práve výroba elektriky veľmi úzko súvisí s ambíciami EÚ zavádzať elektromobily ako prioritnú alternatívu pre osobnú dopravu. A keďže rok 2035 je prakticky akousi istou hranicou, odkedy zákazníci nekúpia iné, ako elektrické osobné auto, je dostatok elektrickej energie pre EÚ prioritou. Lenže nie hocijakej, Európa potrebuje „čistú“ energiu z trvalo udržateľných zdrojov, inak celé to divadlo nemá žiadny význam a namiesto zlepšenia životného prostredia môže naopak prispieť k jeho ďalšiemu a ešte výraznejšiemu zhoršovaniu. Práve v týchto dňoch poznačených „honbou“ na ruský zemný plyn sa pritom  teória „čistej“ elektriny obracia naruby. Európa totiž začína stále viac elektriky vyrábať pálením uhlia. A došlo to až tak ďaleko, že uhlie začína mať pred všetkým prioritu.

Máme sucho, uhlie má prioritu

Ako uvádza portál EÚ, týždne horúčav a slabé zrážky počas tohto leta znížili vodnú hladinu rieky Rýn, ktorá je obchodnou tepnou Nemecka. Takmer úplné vyschnutie rieky na niektorých miestach spôsobilo meškania lodnej dopravy a zvýšilo náklady prepravcov viac ako päťnásobne – z júnových 20 eur na 110 eur za tanker. Pre nízky stav vody sa trasa plavby zužuje a hrozí, že sa lode budú musieť po rieke pohybovať v kolónach. Nemecko sa na riečnu dopravu spolieha pri zásobovaní priemyselných oblastí na severe krajiny, je to hlavný spôsob transportu pre produkty od obilia cez chemikálie až po uhlie.

Uhlie je v súčasnej energetickej kríze pre nemeckú vládu zvlášť dôležité, keďže ho plánuje dočasne spaľovať viac a nahradiť tak obmedzené dodávky zemného plynu z Ruska. Obmedzenie lodnej prepravy uhlia tak ohrozuje nemecké plány na zabezpečenie dostatku palív pre domácnosti aj priemysel na nadchádzajúcu zimu. Vláda preto pracuje na nariadení, podľa ktorého vlaky prepravujúce uhlie, minerálny olej a plyn dostali prednosť pred osobnými. V návrhu nariadenia sa uvádza, že na železnici majú byť prioritou dostatočné dodávky do uhoľných elektrární a rafinérií.

Aj lode budú „čistiť“ vzduch 

Podľa komisárky pre dopravu, Adinu Vălean, majú vnútrozemské vodné cesty potenciál zohrávať ústrednú úlohu pri dekarbonizácii dopravných systémov. So sieťou vnútrozemských vodných ciest s dĺžkou 41 tisíc kilometrov v 25 členských štátoch je podľa nej priestor využívať rieky pre „zozelenenie“ dopravy obrovský. Obmedzenie prepravnej kapacity riek v dôsledku sucha tak pravdepodobne spôsobí oneskorenie európskych plánov zvýšiť ich dopravný význam a zároveň spomaľuje dosiahnutie európskych klimatických cieľov.

zdroj: Euractiv