Z Európskeho súdneho dvora prichádza na adresu EÚ kritika. Tentoraz sa organizácia kontrolujúca finančné toky EÚ (EDA) „obula“ do príliš pomalého tempa výstavby infraštruktúry nabíjacích staníc. Podľa Európskeho dvora audítorov je EÚ stále príliš ďaleko od cieľa „Zelenej dohody“, v rámci ktorej sa zaviazala, že do roku 2025 bude na jej území milión nabíjacích bodov. Podarilo sa síce presadiť spoločnú normu pre zásuvky na nabíjanie elektromobilov a údajne sa zlepšil prístup k jednotlivým nabíjacím sieťam, no len to rozhodne nestačí.

Ladislav Balko (EDA): „Každé desiate vozidlo, ktoré sa predalo minulý rok v EÚ, bolo vozidlo na elektrický pohon, no nabíjacia infraštruktúra nie je v EÚ dostupná všade rovnako."

Tempo rastu infraštruktúry nestíha tempu predaja elektromobilov

Audítori EDA so znepokojením konštatujú, že dostupnosť verejných nabíjacích staníc sa v jednotlivých krajinách stále výrazne líši. Problémom sú aj neharmonizované platobné systémy a to, že používatelia nemajú dostatok informácií v reálnom čase. "Elektromobilita si vyžaduje dostatočnú infraštruktúru nabíjacích staníc. No na to, aby mohla byť takáto infraštruktúra vybudovaná, je potrebná väčšia istota, pokiaľ ide o mieru rozšírenia používania elektrických vozidiel,“ uviedol Ladislav Balko, člen EDA zodpovedný za túto správu. "Domnievame sa, že Komisia by mala urobiť viac na podporu pokrytia siete v celej EÚ a zabezpečiť, aby finančné prostriedky smerovali tam, kde sú najviac potrebné,“ doplnil Balko.

Keďže nebola vypracovaná komplexná analýza medzier v infraštruktúre, Komisia nebola schopná zabezpečiť, aby finančné prostriedky EÚ smerovali tam, kde sú najviac potrebné (EDA).