Analytická spoločnosť CarEdge je síce o niečo menej známa ako J.D. Power, Edmunds alebo Consumer Reports, aj ona ale zbiera na pozadí automobilového trhu neobyčajné dáta, o ktoré sa neváha s nami podeliť a nám pripadajú zaujímavé.

Jeden z jej nedávnych prieskumov sa zameral na servisné náklady, ktoré musí majiteľ auta zaplatiť pri údržbe a opravách. A aby boli ich výsledky prehľadné, v CarEdge spočítali, koľko vás bude v priemere stáť konkrétny model po piatich a dokonca desiatich rokoch prevádzky a vytvorili tiež priemer výdavkov platný pre jednotlivé značky.

Pochopiteľne je nutné ešte raz zdôrazniť, že sa ceny (kvôli odlišným sadzbám za hodinu servisnej práce či nákladom na súčiastky a komponenty v Európe) budú takmer s určitosťou odlišovať od vašich vlastných skúseností. Ale ešte raz... ako ukážka toho, ktoré vozidlá sa štatisticky s veľkou pravdepodobnosťou vyplatia, ak si ich ponecháte dlhšiu dobu, vám môžu byť nasledujúce tabuľky skutočne užitočné.

Pozor, uvedené čiastky samozrejme nezahŕňajú výdavky na tankovanie či dobíjanie. Nejde preto o celkové prevádzkové náklady, ale len o priemerné náklady na servis a údržbu počas uvedených rokov.

Priemerné náklady na bežnú značku po piatich rokoch

Priemerné náklady na bežnú značku po desiatich rokoch

Priemerné náklady na prémiovú značku po piatich rokoch

Priemerné náklady na prémiovú značku po desiatich rokoch

Priemerné náklady na bežný model po piatich rokoch

Priemerné náklady na bežný model po desiatich rokoch

Priemerné náklady na prémiový model po piatich rokoch

Priemerné náklady na prémiový model po desiatich rokoch