Od februára 2009 sú na Slovensku vodiči povinný jazdiť so zapnutými stretávacími svetlami, alebo im na roveň postaveným osvetlením počas celého dňa a celoročne. Túto povinnosť im predpisuje zákon č. 8/2009 Z.z. § 32. Zavedenie povinnosti celodenného svietenia vtedy vyvolalo obrovskú diskusiu a veľkú vlnu kritiky od časti vodičov. Jedna skupina uznala, že je to nariadenie, ktoré prispieva k bezpečnosti, pretože protiidúce vozidlá vidíte na väčšiu vzdialenosť a napríklad aj keď vám svieti slnko do očí. Druhá skupina ho považuje za zbytočné a doslova hovorí o vyťahovaní peňazí z vreciek vodičov. A to nielen na pokutách. Celodenné svietenie má totiž vplyv aj na spotrebu paliva, životnosť žiaroviek, alebo opotrebenie alternátora. Hoci vplyv na spotrebu a alternátor majú rovnako aj iné spotrebiče ako klimatizácia, či audio sústava.

AutoKelly

Aký rozdiel v spotrebe urobia svetlá pre denné svietenie?

O koľko nám stretávacie svetlá zvýšia spotrebu? Pri bežnom staršom aute potrebujeme na ich chod približne 200 W. Okrem dvoch halogénových žiaroviek napríklad H4 vpredu (2 x 60 W) sú to aj dve žiarovky v koncových svetlách (2 x 10 W), dve žiarovky parkovacích svetiel (2 x 5 W), osvetlenie evidenčného čísla (2 x 5 W) a osvetlenie prístrojovej dosky (približne 40 W). To vzhľadom na výkon motora nie je veľa a podľa rôznych testov a prepočtov bude negatívny dopad na spotrebu auta približne 0,1 l/ 100 km. Ak ale chcete tieto náklady eliminovať Oplatí sa vám namontovať dodatočné svetlá pre denné svietenie, takzvané DRL (daytime running light). Ich spotreba energie je výrazne nižšia pretože využívajú LED diódy a ich príkon je zväčša medzi 12,5 - 15 W. Pri využití DRL vám navyše nemusia svietiť zadné svetlá a ani ďalšie spomínané osvetlenie. Ich vplyv na spotrebu je teda oproti jazde bez svetiel naozaj zanedbateľný.

Koľko dodatočné denné svietenie stojí a čo musí spĺňať?

Sady svetiel pre denné svietenie stoja od 30 do 420 €. Na trhu je pritom veľké množstvo tvarov a vyhotovení od klasických pásov, cez tvarované svetlá až po okrúhle kombinované svetlá, ktoré zároveň plnia aj funkciu svetiel do hmly a nenarúšajú dizajn auta. Ak vám napríklad vadí vzhľad, pri ktorom je vidieť jednotlivé LED diódy, môžete siahnuť po DRL svetlách s optickou trubicou. Pri výbere DRL svetiel si však treba dať pozor nielen na vkus a dizajn, ale aj na ich homologizáciu a umiestnenie. Aby ste mohli prídavné svetlá na auto namontovať a používať ich na denné svietenie musia mať homologizáciu podľa ECE R87. Predpis EHK č.48 navyše uvádza, že sa musia automaticky zapnúť po naštartovaní motora a vypnúť, alebo stlmiť po zapnutí stretávacích svetiel. Existujú samozrejme aj výnimky kedy môže zostať denné svetlá vypnuté, no sú pomerne ťažko realizovateľné a zväčša sa nepožívajú (napríklad: denné svetlá môžu zostať vypnuté ak je ovládač automatického prevodu v parkovacej polohe (poloha P na automatickej prevodovke)  alebo je zatiahnutá parkovacia (ručná) brzda, alebo predtým, ako sa vozidlo začne pohybovať prvýkrát po manuálnej aktivácii motora (nie štart-stop systém), prípadne ak rýchlosť vozidla nepresahuje 10 km/h pod podmienkou, že sa automaticky zapnú, keď rýchlosť vozidla presiahne 10 km/h, alebo keď vozidlo prešlo viac ako 100 m). Homologovaná sady pre denné svietenie však už funkciu automatického zapnutia po naštartovaní a vypnutia pri zasvietení stretávacích svetiel zabezpečujú.

Môžu denné svetlá svietiť spolu so stretávacími?

Za určitých okolností áno. Môžu totiž plniť funkciu obrysových svetiel, musia ale vyžarovať také silné svetlo ako štandardné obrysové svetlo. To znamená, že musia svietiť slabšie, ako keď sú zapnuté samostatne ako denné svietenie. Podľa predpisu EHK č.87 totiž pre denné svietenie platí že svietivosť každého svietidla v referenčnej osi nesmie byť menšia ako 400 cd a väčšia ako 1200 cd. Predné obrysové svetlá pritom nesmú svietiť viac ako 140 cd.

AutoKelly

Kde môžu byť svetlá pre denné svietenie umiestnené?

Ak sa rozhodnete pre dodatočnú montáž DRL určite už pri výbere pouvažujte nad umiestnením. Ak si totiž dopredu premyslíte kam chcete svetlá pre denné svietenie namontovať uľahčí vám to výber tvaru samotného svetla. Pri umiestnení svetiel pritom máte určitú voľnosť, no zároveň musíte dodržať niekoľko jednoduchých pravidiel daných vyhláškou. Výška ich umiestnenie musí byť pri nezaťaženom vozidle od 250 do 1 500 mm nad povrchom vozovky. Svetlá musia byť umiestnené max 400 mm od bočného obrysu vozidla (bez zrkadiel). Musia byť umiestnené symetricky vzhľadom na pozdĺžnu os automobilu a minimálna vzdialenosť medzi mini môže byť 600 mm. Ak máte auto užšie ako 1 300 mm klesá hranica minimálnej vzdialenosti medzi svetlami na 400 mm.