Graf poukazuje na mimoriadne neproporčné sústredenie predaja nových áut do najmenšieho kraja v SR. Iste, do značnej miery je ovplyvnený aj sídlom firiem s väčšími vozovými parkami, podstata však ostáva vypuklá! Slovensko, to je BA a potom zbytok...

Rozoberme si to všetko podrobnejšie. Registrácia nových vozidiel v SR bola minulý rok s počtom 72 249 kusov najväčšia od roku 2010, fakticky od roku 2004 je to po roku 2009 s počtom 74 717 druhý najlepší výsledok. To vyznieva vlastne vcelku priaznivo. Horšie na tom je, že Slovensku dlhodobo klesá predaj nových áut jednotlivcom. Z 39% v roku 2013 je to 37% za minulý rok. Predaje nových áut u nás jednoznačne ťahajú firmy.
 

Podobné je to aj s jazdenými autami. Predaj pritom neklesá pre menší záujem verejnosti o auto, ale pre menšiu schopnosť financovať nielen jeho kúpu, ale aj stále drahšiu prevádzku. Do roku 2010 zásadne prevládal nákup nových áut fyzickými osobami. V roku 2010 sa tento pomer vyrovnal a od vtedy sa viditeľne prepadá s tým, že stále viac práve nákup PO. Zaujímavé by bolo zistiť, ako veľa z nich sú autá kúpené na drobné firmy, ktorými sa mnohí museli stať, aby mohli žiť, bez ohľadu na to, či chceli alebo nie...

Porovnanie predaja nových áut kontra individuálny dovoz (zväčša jazdeniek) za r2014.

Nová generácia malých prepĺňaných zážihových motorov spôsobuje malú, ale badateľnú zmenu. Predaj vznetových verzií minulý rok v porovnaní s r2013 klesol o 2,1%. 

Vývoj predaja nových áut kategórie M1 v SR za posledných 10 rokov.

Nespokojnosť Slovákov je aj v oblasti výkupu jazdených áut priamo predajcami nových vozidiel. V Európe dlho fungujúci a overený systém protihodnoty jazdeného auta pri kúpe nového v SR až na pár výnimiek prakticky nefunguje. Predajcovia ponúkajú neakceptovateľne nízke výkupné sumy, čo jednotlivcov jednoznačne motivuje predávať jazdené auto priamo, alebo cez autobazár. Samozrejme, predajcovia sa bránia pochopiteľnou argumentáciou, že legislatíva v SR je pre oblasť dodatočných "úprav" auta veľmi biedna. Pod úpravami, samozrejme nemám na mysli tuning, ale stáčanie km a ďalšie príbuzné ilegálne aktivity. Problém je hlavne v tom, že aktivity, ktoré si díler pre zachovanie dobrého mena a integrity ku klientom nemôže dovoliť urobí jednotlivec, alebo pofidérny autobazár bez najmenších problémov.

Výkup jazdeniek predajcami pri kúpe nového v SR prakticky nefunguje. Díleri ponúkajú neakceptovateľne nízke sumy, čo motivuje predávať jazdené auto priamo, alebo cez autobazár. Predajcovia sa bránia, že legislatíva v SR je veľmi biedna. Aktivity, ktoré si díler ku klientom nemôže dovoliť urobí jednotlivec, alebo pofidérny bazár bez najmenších problémov.

Nepomer predaja nových áut fyzickým a právnickým osobám pred a po roku 2010.

Ďalším vypuklým problémom je ohromne zastaraný výber cestnej dane v SR. Celé desaťročia je viazaný len na objem motora, čo prinajmenšom od začiatku tohto desaťročia už nie je férové ani presné. Prakticky nikde v zahraničí takto zastaraný spôsob zdaňovania vozidel neexistuje. A nie žeby vyhovoval Slovensku ako takému, no je pohodlný pre úradníkov i vládu.

zdroj informácií: výročná správa ZAP SR