Zlodeji obľubujú autá, po ktorých je vysoký dopyt. Mnohé končia rozmontované na náhradné súčiastky.

Zlodeji obľubujú autá, po ktorých je vysoký dopyt. Mnohé končia rozmontované na náhradné súčiastky.

Hlavnou témou bola kontrola identifikátorov, ktoré dokážu odhaliť kradnuté auto. Krádeže automobilov nie sú len problémom Slovenska alebo Európy. Táto trestná činnosť je obľúbená na celom svete. Organizované skupiny majú väčšinou všetko dobre premyslené a je ťažké ich odhaliť.

„V súčasnosti jeden z najväčších problémov je zmena identity motorových vozidiel. Aplikuje sa hlavne na odcudzené vozidlá. Aby bolo možné motorové vozidlo opätovne prihlásiť do registrácie a uviesť do premávky na cestách, je potrebné na ňom zmeniť identitu, pretože v opačnom prípade by sa stotožnilo s pátracou evidenciou, a také vozidlo by bolo ľahko odhaliteľné. To je teraz dosť taký vážny problém, ktorý trápi nie len Európu, ale trápi aj iné kontinenty“, hovorí Róbert Zrubák, riaditeľ spoločnosti Iris Ident. Zrubák vidí riešenie v kontrole, ktorej by nepodliehali len dovezené vozidlá. Podľa neho je potrebné kontrolovať identifikátory aj pred zmenou držby vozidla. Na Slovensku existujú údajne stovky prípadov, kedy je auto na naše územie dovezené na čierno a následne ho dovozca prihlási na už existujúce slovenské doklady.

IAAT vznikla v roku 1952 v USA. Európsku sekciu vytvorili v roku 1990. V Európe má organizácia 4 tisíc členov. Dokonca má prepojenie na policajné organizácie ako Interpol alebo Europol.
BMW X6 patrí medzi obľúbený cieľ zlodejov.

BMW X6 patrí medzi obľúbený cieľ zlodejov.

Účastníci konferencie mali možnosť zoznámiť sa s rozkladaním tzv. VIN čísla. „VIN dekodér slúži ako pre integrované záchranné zložky pre projekt eCall, tak ako modul pre kontrolu kvality dát pre registre motorových vozidiel, či už centrálnej alebo akejkoľvek profesnej databáze spracúvajúcej informácie o vozidlách, alebo to môže byť použité na forenzné účely pre súdnych znalcov, políciu, kriminalistov s cieľom odhaliť falzifikáty VIN-u“, skonštatoval Roman Rak, člen Medzinárodnej organizácie vyšetrovateľov krádeží motorových vozidiel IAATI z Českej republiky.

Zdroj: tlačová správa