zap-sr registracie novych vozidiel v r2014

Graf poukazuje na mimoriadne neproporčné sústredenie predaja nových áut do najmenšieho kraja v SR. Iste, do značnej miery je ovplyvnený aj sídlom firiem s väčšími vozovými parkami, podstata však ostáva vypuklá! Slovensko, to je BA a potom zbytok...

Rozoberme si to všetko podrobnejšie. Registrácia nových vozidiel v SR bola minulý rok s počtom 72 249 kusov najväčšia od roku 2010, fakticky od roku 2004 je to po roku 2009 s počtom 74 717 druhý najlepší výsledok. To vyznieva vlastne vcelku priaznivo. Horšie na tom je, že Slovensku dlhodobo klesá predaj nových áut jednotlivcom. Z 39% v roku 2013 je to 37% za minulý rok. Predaje nových áut u nás jednoznačne ťahajú firmy.
 

Podobné je to aj s jazdenými autami. Predaj pritom neklesá pre menší záujem verejnosti o auto, ale pre menšiu schopnosť financovať nielen jeho kúpu, ale aj stále drahšiu prevádzku. Do roku 2010 zásadne prevládal nákup nových áut fyzickými osobami. V roku 2010 sa tento pomer vyrovnal a od vtedy sa viditeľne prepadá s tým, že stále viac práve nákup PO. Zaujímavé by bolo zistiť, ako veľa z nich sú autá kúpené na drobné firmy, ktorými sa mnohí museli stať, aby mohli žiť, bez ohľadu na to, či chceli alebo nie...

zap-sr registracie novych vozidiel v r2014

Porovnanie predaja nových áut kontra individuálny dovoz (zväčša jazdeniek) za r2014.

Nová generácia malých prepĺňaných zážihových motorov spôsobuje malú, ale badateľnú zmenu. Predaj vznetových verzií minulý rok v porovnaní s r2013 klesol o 2,1%. 
zap-sr registracie novych vozidiel v r2014

Vývoj predaja nových áut kategórie M1 v SR za posledných 10 rokov.

Problém je aj pri výkupe jazdených áut

Nespokojnosť Slovákov je aj v oblasti výkupu jazdených áut priamo predajcami nových vozidiel. V Európe dlho fungujúci a overený systém protihodnoty jazdeného auta pri kúpe nového v SR až na pár výnimiek prakticky nefunguje. Predajcovia ponúkajú neakceptovateľne nízke výkupné sumy, čo jednotlivcov jednoznačne motivuje predávať jazdené auto priamo, alebo cez autobazár. Samozrejme, predajcovia sa bránia pochopiteľnou argumentáciou, že legislatíva v SR je pre oblasť dodatočných "úprav" auta veľmi biedna. Pod úpravami, samozrejme nemám na mysli tuning, ale stáčanie km a ďalšie príbuzné ilegálne aktivity. Problém je hlavne v tom, že aktivity, ktoré si díler pre zachovanie dobrého mena a integrity ku klientom nemôže dovoliť urobí jednotlivec, alebo pofidérny autobazár bez najmenších problémov.

Výkup jazdeniek predajcami pri kúpe nového v SR prakticky nefunguje. Díleri ponúkajú neakceptovateľne nízke sumy, čo motivuje predávať jazdené auto priamo, alebo cez autobazár. Predajcovia sa bránia, že legislatíva v SR je veľmi biedna. Aktivity, ktoré si díler ku klientom nemôže dovoliť urobí jednotlivec, alebo pofidérny bazár bez najmenších problémov.
zap-sr registracie novych vozidiel v r2014

Nepomer predaja nových áut fyzickým a právnickým osobám pred a po roku 2010.

Ďalším vypuklým problémom je ohromne zastaraný výber cestnej dane v SR. Celé desaťročia je viazaný len na objem motora, čo prinajmenšom od začiatku tohto desaťročia už nie je férové ani presné. Prakticky nikde v zahraničí takto zastaraný spôsob zdaňovania vozidel neexistuje. A nie žeby vyhovoval Slovensku ako takému, no je pohodlný pre úradníkov i vládu.

zdroj informácií: výročná správa ZAP SR