Po takmer dvoch rokoch snahy Ministerstva dopravy a NDS zmeniť 6-pruhovú diaľnicu s kolektormi (samostatnými súbežnými cestami po oboch stranách diaľnice) na 4-pruhovú bez kolektorov nastal významný zvrat! NDS nakoniec predsa len vykupuje pozemky aj pod kolektory. Snáď to znamená, že sa projekt bude realizovať podľa pôvodného plánu návrhu D1 v úseku BA - SC. Pevne v to dúfame.

OZ Triblavina po viac ako roku úsilia o zastavenie nezákonného postupu ministerstva a NDS nakoniec pravdepodobne predsa dosiahne zákonnosť. Aktivisti upozorňujú, že rozširovanie diaľnice na 4-pruh bez kolektorov je nezákonné, nakoľko územný plán obcí, ako aj územný plán Bratislavského kraja počíta so 6-pruhovou diaľnicou vrátane kolektorov. Územný plán slúži ako dlhodobá záväzná koncepcia rozvoja územia. Je to dokument, ktorý zabezpečí každému občanovi istotu, že pokiaľ si kúpi rodinný dom, ktorý je v územnom pláne vedľa rekreačnej zóny, nevyrastie mu tam priemyselná hala. Tento dokument je rovnako záväzný aj pre štátne stavby. Stavba v rozpore s územným plánom je čierna stavba!

Dôkazom navrátenia sa k pôvodnej myšlienke diaľnice s kolektormi sú prebiehajúce výkupy pozemkov pre rozšírenie D1. Znalecký posudok na odhad ceny pozemku predložený majiteľom pozemkov opisuje plánovanú stavbu nasledovne: "Umiestňovaná stavba predstavuje úpravu jestvujúcej diaľnice D1 z pôvodnej 4 -pruhovej kategórie D 26,5/120 na 6-pruhovú kategóriu D 33,5/120 so súbežnými kolektormi (asfaltovými cestami) po oboch stranách diaľnice D1.“

Uvedený znalecký posudok bol vypracovaný na základe objednávky Národnej diaľničnej spoločnosti - Objednávka č. OBJ/6395/2017 dňa 20.01.2017 znaleckou organizáciou ÚEOS – Komercia, a. s. Aj keď sa štát už dlhšiu dobu snaží zmeniť koncepciu dopravy v okolí D1, konanie s najnovším dátumom dáva nádej, že občania dostanú to, na čo čakajú už roky. Zároveň treba vysloviť poďakovanie novému ministrovi dopravy p. Arpádovi Érsekovi, že sa riadi svojim sľubom: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života," ktorý vložil do rúk prezidenta SR pri menovaní do funkcie ministra.

autor: Tatiana KRATOCHVÍLOVÁ
členka OZ Triblavina a niekdajšia hlavná dopravná inžinierka Bratislavy