ŠTARTOVNÉ PRE JAZDCOV:

Pre prvých 3 registrovaných štartovné ZDARMA
Pre jazdcov registrovaných do 15.8.2013  - 30,- EUR (20,- EUR denná SAMŠ licencia)
Pre jazdcov registrovaných od 16.82013 - 50,- EUR (20,- EUR denná SAMŠ licencia)
Pre jazdcov regisrtovaných na preteku - 70,- EUR (20,- EUR denná SAMŠ licencia)

Sobota
  8:00 - 10:00 Registrácia jazdcov, administratívne a technické preberanie
10:00 - 10:15 Rozprava jazdcov a začiatok voľných tréningov
10:30 - 13:00 Voľné tréningy+drift taxi
13:00 - 13:15 Vystúpenie Angels Cheerleaders
13:15 - 14:00 Obedňajšia prestávka
14:00 - 15:30 Voľné tréningy+drift taxi
15:30 - 15:45 Vystúpenie Angels Cheerleaders
16:00 - 19:45 Voľné tréningy+drift taxi
20:00 - 21:00 Hudobno-tanečný program
(raper Stres, kapela Tuko&Romis, dievčenská tanečná skupina H&T)
21:00 - 23:00 NIGH DRIFT SHOW


Nedeľa
  8:30 - 9:00 Rozprava jazdcov a začiatok voľných tréningov
  9:00 - 11:00 Voľné tréningy+drift taxi
11:00 - 11:15 Vystúpenie Angels Cheerleaders
11:15 - 11:30 Rozprava jazdcov pred kvalifikáciou
11:30 - 13:30 Kvalifikácie + tréningy + driftTaxi
13:30 - 14:00 Vystúpenie Angels Cheerleaders
14:00 - 14:30 Rozprava jazdcov a slávnostné defilé
14:30 - 17:30 Tandem battles TOP 16
17:30 - 18:00 Vyhlásenie výsledkov, dekorovanie víťazov
18:00 Ukončenie pretekov

4. Transport Projekt King of Drift Slovakia 2013