„Znalecký posudok Felixa Domkeho konečne dokazuje, že spoločnosť Daimler je vinná. Po prvýkrát nám ukazuje, ako sa spoločnosti darí dodržiavať zákonné limity v testovacom laboratóriu, pričom počas reálneho používania v cestnej premávke doslova zaplavuje naše mestá škodlivými oxidmi dusíka. K manipulácii s čistením výfukových plynov tu nedochádza preto, že je to nevyhnutné z fyzikálnych dôvodov alebo pre účely ochrany motora. Dôvod je rovnako jednoduchý, ako je cynický: ide o maximalizáciu zisku na úkor životného prostredia a zdravia obyvateľov miest,“ hovorí v oficiálnej správe národný riaditeľ DUH, Jürgen Resch. Ako tvrdí Deutsche Umwelthilfe, šesť z ôsmich odhalených rušiacich zariadení je spojených so systémom katalytickej redukcie SCR. Tri z nich závisia od „faktora starnutia“ vozidla, ktorý výrazne znižuje hraničné hodnoty, pri ktorých sa vypínacie zariadenia aktivujú. V dvoch prípadoch k tomu začína dochádzať už po zostarnutí približne o 1 % v pomere k životnosti vozidla, t. j. už po niekoľkých tisíckach kilometrov. K ďalšiemu zníženiu dochádza po zostarnutí vozidla približne o 20 percent. Dve nelegálne poruchové zariadenia sú spojené so systémom recirkulácie výfukových plynov vozidla. Neexistuje žiadny vierohodný fyzikálny dôvod pre existenciu ktoréhokoľvek z nich.

O 500 % viac? Skutočne?

Odborná správa je podložená aktuálnymi meraniami výfukových plynov, ktoré na cestách získal Inštitút pre kontrolu emisií patriaci pod DUH. Tie dokazujú, že výrobca, koncern Daimler AG, nainštaloval do vozidla Mercedes-Benz E 350 BlueTEC 4Matic (OM642) s výkonom 190 kW/258 k (Euro 6) viacero rušiacich zariadení, na ktoré bolo meranie zamerané. Vozidlo počas testovania spĺňalo zákonné limitné hodnoty oxidov dusíka, avšak na základe podobného profilu jazdy na ceste, merania výfukových plynov potvrdili zvýšenie emisií oxidov dusíka až o 500 percent. Nemecký Spolkový úrad pre motorové vozidlá (Kraftfahrt-Bundesamt) už údajne požadoval aktualizáciu softvéru pre skúmaný model. V aktualizovanom softvéri sa odstránili nelegálne rušiace zariadenia a emisie oxidov dusíka boli následne aj počas testov v cestnej premávke pod zákonom stanovenou limitnou hodnotou. To však podčiarkuje, že hardvér vozidla bol vždy schopný znížiť emisie v súlade so zákonom, avšak programovanie softvéru tomu zámerne bránilo.

Ako ďalej uvádza DUH, aj keď sa v tomto prípade posudzovalo len jedno vozidlo, expert predpokladá, že aj iné vozidlá značky Mercedes s porovnateľnými motormi a technológiami obsahujú podobné nelegálne rušiace zariadenia. Niekoľko meraní výfukových plynov, ktoré Inštitút pre kontrolu emisií vykonal na iných naftových vozidlách značky Mercedes, poskytlo už v tomto smere jasné indície. Takisto Úrad pre motorové vozidlá tiež zistil nelegálne rušiace zariadenia vo veľkom počte vozidiel výrobcu. „Z právneho hľadiska je skutkový stav jasný,“ komentuje Glenn Phillips, Managing Partner medzinárodnej advokátskej kancelárie Milberg, ktorá si znalecký posudok nechala vypracovať. „Vyšetrovaním sme dospeli k záveru, že koncern Daimler nainštaloval veľkýpočet nepovolených rušiacich zariadení, ktoré jednoznačne porušujú platné právne predpisy. Postihnutí spotrebitelia majú teraz zjavne nárok na náhradu škody, keďže im bolo predané chybné vozidlo, za ktoré zaplatili plnú kúpnu cenu. Z právneho hľadiska to možno považovať za podvod - spáchaný nielen na životnom prostredí, ale aj na spotrebiteľoch. Vodiči vozidiel Mercedes by si mali overiť, či sa to týka aj ich vozidla s naftovým motorom.“

Do akej miery sa dá oficiálnemu vyjadreniu organizácie DUH veriť, zatiaľ nie je známe. Na zistené skutočnosti bude pravdepodobne čoskoro reagovať aj samotný koncern Daimler AG, prípadne iné organizácie. Faktom však je, že o útoky nemajú naftové motory v poslednom čase rozhodne núdzu. Po afére s nedostatkom a vysokými cenami AdBlue neutícha ani hon na kontrolu ich emisnej bilancie. Otázne je, či je v pozadí tohto tlaku skutočne len environmentálny záujem, či aj politický tlak smerujúci k podozrivo rýchlo zavádzanej plošnej elektromobilite.

zdroj: DUH, Reuters