Technológia After-blow

Funkcia „After-Blow“ vysušuje kondenzát vo výparníku a potláča rast plesní v klimatizačnom systéme, ktorý môže v horúcom počasí spôsobiť zápach. Po vypnutí motora sa kondenzát z výparníka prirodzene vypustí asi do 30 minút. Na 10 minút sa však aktivuje funkcia „After-Blow“, ktorá vysuší výparník a zvyšok kondenzátu. Klimatizačný systém zároveň automaticky umožní prívod vonkajšieho vzduchu, čím zabráni hromadeniu vlhkosti.

Táto technológia využíva inteligentný senzor batérie (IBS) na monitorovanie batérie a vypne sa, keď je stav batérie nízky, vďaka čomu zabráni je vybitiu. Deaktivuje sa aj vtedy, keď sa klimatizačný systém určitý čas nepoužíva alebo keď je vonkajšia teplota nízka.

Multi-Air režim

Režim „Multi-Air“ používa na vetranie a ohrievanie vzduchu viac vetracích výduchov a vytvára tak príjemnejšie vnútorné prostredie s jemným prúdením vzduchu. Keď je tento režim aktivovaný, vzduch sa okrem normálnych vetracích otvorov rozptyľuje do viacerých novo pridaných vzduchových otvorov na sedadlách vodiča a spolujazdca. Celkový sila vetrania zostáva rovnaká, ale rozptyl znižuje priamy kontakt posádky so vzduchom a zjemňuje jeho prúdenie. Tento režim je možné zapnúť a vypnúť podľa preferencie vodiča.

Klimatizácia Hyundai

Indikátor jemného prachu

„Indikátor jemného prachu“ meria vzduch vo vozidle v reálnom čase a poskytuje digitalizované informácie, čo vodičovi umožňuje lepšie spravovať kvalitu vzduchu vo vozidle. Ukazovateľ zobrazuje koncentráciu a úroveň znečistenia ultrajemnými časticami (PM 2,5) vo vozidle pomocou celých čísel a farieb pre lepšiu viditeľnosť: modrá pre 0 až 15 μg / m3, zelená pre 16 až 35 μg / m3, oranžová pre 36 až 75 μg / m3 a červená na 76 μg / m3 alebo viac.

Ak hladina jemných častíc presiahne 36 μg / m3, keď je funkcia aktívna, spustí sa režim čistenia vzduchu vo vozidle. Systém čistenia vzduchu automaticky nastaví objem vzduchu medzi 3 a 8, prepne sa do režimu recirkulácie a aktivuje systém klimatizácie na zníženie vnútornej vlhkosti. Ak sa vzduch v režime čistenia nezlepší, systém vodiča upozorní, aby vymenil filtre klimatizácie alebo vyčistil znečistené sedadlá a rohože.