Spôsobov, ako upraviť auto a trochu tým vystúpiť z davu, je hneď niekoľko. Jedným z najnovších sú čierne nálepky na evidenčných číslach. Tie slúžia na prekrytie modrého obdĺžnika na ľavej strane, ktoré symbolizujú Európsku úniu a je na nej tiež skratka SK. Mnohých láka predstava túto časť tabuľky pozmeniť, či už na čierno-biely variant alebo dokonca nahradiť znak EÚ štátnym znakom Slovenska. Na internete pritom nájdete hneď niekoľko predajcov či už doma alebo v zahraničí, ktorí tieto samolepky ponúkajú, na čo upozornil portál Autoviny.

Policajti vám môžu zabaviť techničák 

Treba však povedať, že touto drobnou „personalizáciou“ si na Slovensku koledujete o problémy. Základným dôvodom je fakt, že tabuľka s evidenčným číslom je majetkom štátu a nie vlastníka vozidla. Ten ju má v princípe od štátu len pridelenú, aj preto pri výmene ŠPZ musíte staré značky odovzdať na dopravnom inšpektoráte. 

§ 72 Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 zároveň hovorí, že policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii vozidla časť I alebo časť II v prípade, že tabuľka s evidenčným číslom na aute nie je čitateľná, nie je umiestnená v súlade so zákonom alebo je poškodená. Hlavnú úlohu v prípade samolepiek tu však zohráva práve čitateľnosť ŠPZ. Nálepka síce samotné číslo neprekrýva, no zakrýva znak EÚ a navyše mení farebnú schému, čo môže byť považované za nečitateľnosť, respektíve prostriedok brániaci rozpoznateľnosti značky. Niektorí policajti túto úpravu síce nemusia vnímať ako problém, no iní môžu a v najhoršom prípade majú oprávnenie zadržať vám papiere od auta, čo za malú samolepku na ŠPZ rozhodne nestojí.

Zdroj fotografie: Autoviny

Problém budete mať aj na STK

Okrem problémov s policajtmi si použitím nálepiek na značkách koledujete aj o starosti pri technickej kontrole. Ponúka sa otázka, či môže byť váš automobil kvôli tomu posúdený ako nespôsobilý pre prevádzku a odpoveď je áno, môže. V súvislosti s týmto problémom totiž magazín Autoviny oslovil spoločnosť TESTEK, a.s., ktorá prevádzkuje STK. Riaditeľ a predseda predstavenstva firmy Marián Rybianský uviedol, že „predpis ministerstva dopravy – metodický pokyn MDV SR č. 47/2018 – upravuje kontrolu tabuliek s evidenčným číslom ako súčasť technickej kontroly vozidla v kontrolnej položke 0.1. Prítomnosť iných než povolených nápisov alebo označení na tabuľke s evidenčným číslom definuje ako vážnu chybu, jej dôsledkom je dočasná spôsobilosť vozidla na prevádzku v premávke a v prípade opätovného výskytu tej istej chyby pri opakovanej kontrole dokonca nespôsobilosť.“   

Niektorí predajcovia nálepiek na ŠPZ obhajujú ich legálnosť a tvrdia, že čitateľnosť značky neovplyvňujú. Stránka Liprint.sk však zákazníkov upozorňuje, že samolepky sú určené len na dekoratívne účely a nesmú sa používať v cestnej premávke.

Zdroj: Autoviny

Foto: Liprint