„EÚ má nový cieľ znížiť do roku 2030 počet úmrtí a vážnych zranení na cestách o polovicu. Ak máme uspieť, musíme sa vyhnúť chybám z minulého desaťročia. EÚ musí hneď konať a nemôže si dovoliť čakať ďalšie roky,“ povedal Antonio Avenoso, výkonný riaditeľ Európskej rady pre bezpečnosť dopravy (ETSC). Práve prekračovanie max. povolenej rýchlosti leží Európskemu parlamentu a Európskej rade pre bezpečnosť dopravy najviac v žalúdku. Prichádzajú preto s tzv. Inteligentným obmedzovačom rýchlosti, ktorý bude čítať značky a zároveň overovať situáciu podľa GPS a na základe získaných informácií automaticky sám spomaľovať na predpísanú rýchlosť, alebo po deaktivácii upozorňovať na svojvoľné prekročenie max. povolenej rýchlosti. Okrem vizuálnych upozornení bude pri prekročení rýchlosti vydávať akustické upozornenie nie nepodobné tomu, aké dnes používajú výrobcovia pri nezapnutých bezpečnostných pásoch. 

„Neprimeraná rýchlosť je stále jednou z najčastejších príčin smrteľných nehôd na európskych cestách. Asi v tretine všetkých smrteľných nehôd zohráva úlohu neprimeraná rýchlosť,“ konštatuje vo svojom vyhlásení Európska rada pre bezpečnosť dopravy (ETSC).

Aktívny pri každom naštartovaní

Podobne ako je to dnes so systémom stop-štart, aj obmedzovač ISA bude musieť byť podľa homologizačného protokolu aktívny po každom štarte auta. Ak budú liezť jeho aktívne zásahy do výkonu motora či brzdového systému vodičom na nervy, bude ho možné deaktivovať (vrátane akustického upozorňovania). To však bude možné len počas prechodného obdobia, neskôr sa podmienky vypnutia systému sprísnia a akustické upozorňovanie zostane trvalo aktívne (presné špecifikácie a podmienky vypnutia či úplného znemožnenia akejkoľvek deaktivácie po uplynutí prechodného obdobia sú ešte predmetom diskusií). Inštitút pre dopravné štúdie na univerzite v Leeds potvrdil, že zvukové upozornenia v kabíne sú najotravnejším spôsobom, ako na prítomnosť systému ISA na palube auta upozorniť a posádky áut budú mať preto veľké tendencie systém zbytočne deaktivovať. V tom sa so spomínaným inštitútom zhoduje aj Združenie európskych výrobcov automobilov, ktorí Európskemu parlamentu navrhujú, aby bola zvuková výstraha systému ISA po dvojročnom prechodnom období nahradená efektívnejšími technológiami.

Schéma fungovania inteligentného obmedzovača rýchlosti (ISA)

Dôležité je, že systém ISA sa bude dať z bezpečnostných dôvodov krátkodobo deaktivovať prudkým stlačením plynového pedála (podobne ako funguje kick-down pri automatickej prevodovke). Po opätovnom návrate na max. povolenú rýchlosť v danom úseku sa ISA opäť automaticky aktivuje do štandardného pohotovostného režimu.

zdroj: ETSC