Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 bola od 12.3.2020 v súvislosti s ohrozením verejného zdravia vyhlásená Krízová situácia. Zákonom č. 90/2020 Z.z. bol následne doplnený zákon č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého bolo možno absolvovať pravidelnú technickú a emisnú kontrolu o tri mesiace neskôr bez toho, aby majiteľovi vozidla hrozila pokuta. Po viac ako dvoch rokoch však tento stav končí.

Pominuli dôvody

Ako oznámilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, vzhľadom na to, že toto predĺženie platnosti technickej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly pravidelnej už v súčasnosti nebolo opodstatnené, bola prijatá novela zákona č. 106/2018 Z. z. (prostredníctvom zákona č. 246/2022 Z. z.), ktorá toto predĺženie ukončuje dňom 31. 8. 2022.

zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Aká pokuta hrozí za premeškanie návštevy STK? Jej výška je 165 eur za chýbajúcu technickú kontrolu a rovnako 165 eur za neabsolvovanú emisnú kontrolu, teda 330 eur spolu. Ak však majiteľ vozidla do 15 dní od pokutovania svoju povinnosť splní a absolvuje TK aj EK, pokuta sa o dve tretiny zníži. Takže namiesto 165 eur zaplatí len 55 eur za každú (110 eur za obe premeškané kontroly).