Za iných okolností by sa štúdia Žilinskej univerzity o vplyve technického stavu motorových vozidiel na bezpečnosť cestnej premávky dala považovať za jednu z mnohých štúdií popisujúcich aktuálne javy motorizmu na Slovensku. Žijeme však v dobe rastúceho legislatívneho tlaku na staršie vozidlá a „motivovanie“ motoristov k ich vyraďovaniu z vozového parku. Nielen Slovensko, ale aj ostatné európske krajiny totiž aktuálne bojujú nielen so zastarávajúcim vozovým parkom, ale aj pomalým prechodom k elektrifikovaným a elektrickým autám. EÚ sa navyše netají plánom podpory elektromobility a emisne čistejších vozidiel a ako priznáva, aj za cenu toho, že prístup k individuálnej mobilite zdražie, či ju už nebude tvoriť súkromné motorové vozidlo, ale zdieľaná mobilita, vlastný skúter, bicykel, či iný dostupný prepravný prostriedok. V kontexte toho prichádza štúdia, ktorej závery nepotešia práve motoristov vozidiel starších ako 10 rokov. Alebo je to náhoda? Ktovie, dobrý technický stav vozidla je skutočne kľúčový a krajine by naozaj malo záležať na jeho efektívnych kontrolách. Každopádne nás v rámci celej EÚ čaká nový systém technických kontrol a navrhované riešenia by sa celkom reálne mohli stať jeho súčasťou.

Technický stav sa výrazne horší po prvom roku prevádzky

Podľa 18-stranovej štúdie vypracovanej Jurajom Hudecom a Branislavom Šarkanom pri vozidlách kategórií M1 a N1 (zahŕňajú predovšetkým osobné automobily a nákladné automobily do 3,5 t) starších ako 10 rokov prichádza k drvivej väčšine (až 87 %) dopravných nehôd zapríčinených zlým technickým stavom v druhej polovici dvojročnej lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej, v priemere asi pol roka pred jej koncom. Skrátením lehôt technických kontrol vozidiel týchto kategórií s vekom nad 10 rokov na polovicu, teda na jeden rok, by podľa štúdie mohol klesnúť počet dopravných nehôd z dôvodu technickej chyby v tejto skupine vozidiel minimálne o polovicu. Len pre doplnenie, podľa údajov publikovaných v štúdii, sa v roku 2020 stalo na slovenských cestách 11 875 dopravných nehôd, z ktorých bolo 26 (t.j. 0,23 %) zapríčinených zlým technickým stavom vozidla. Z celkových 224 obetí nehôd v rovnakom období dvaja ľudia zahynuli práve pri nehodách zapríčinených zlým technickým stavom vozidla.

zdroj: Testek, štúdia Effect od periodic technical inspections od vehicles on traffic accidents in the slovak republic