V Brne sa vysporiadali s Uberom veľmi rýchlo. Len necelé dva mesiace po jeho spustení tam službu súdne zakázali.

Vozenie ľudí cez Uber sa v Brne príliš dlho neohrialo. Podľa krajského súdu je v rozpore s českým právom. Preto ju súd predbežným opatrením zakázal. Stalo sa tak na základe žiadosti taxislužby Lidotaxi, ktorú podporil brnenský magistrát. Ide o prvé rozhodnutie v Česku. Uber do Brna vstúpil na začiatku februára a hneď vzbudil nevôľu klasických taxikárov. Taxislužba Lidotaxi následne podala na Uber žalobu, ku ktorej sa pridal aj magistrát. Súd im dal za pravdu. 

Teraz prekladajú uznesenie do holandčiny. Akonáhle dôjde na holandskú centrálu, nadobudne vykonateľnosť. To znamená, že Uber nebude môcť ďalej službu prevádzkovať. Ak to poruší, dostane na prvýkrát pokutu 50 tisíc českých korún. Za opakované porušenie možno udeľovať pokutu bez obmedzenia. Podobné rozhodnutia prinútili Uber k tomu, aby službu UberPop stiahol už z niekoľkých krajín.

"My sme od samého začiatku hovorili, že nechceme brániť v podnikaní na území mesta Brno, avšak trváme na tom, aby sa tak dialo za splnenia legislatívnych podmienok, ktoré sú momentálne platné," poznamenal brniansky primátor Petr Vokřál.

​"Sme presvedčení o tom, že Uber na území mesta nepodniká podľa pravidiel, čomu dal za pravdu aj súd v Brne... Sme presvedčení, že tento postup je správny," povedal Vokřál.

V uznesení súdu je uvedené, že Uber je povinný zdržať sa prevádzkovania taxislužby na území Brna pomocou osôb, ktoré nepreukázali znalosti miestopisu, znalosti právnych predpisov upravujúcich taxislužbu a ochranu spotrebiteľa a znalosti obsluhy taxametra vodičmi taxíkov.

"Argument, že sú niektoré predpisy zastarané, mi pripadajú úplne scestné. To by sme mohli tvrdiť, že nebudeme dodržiavať akýkoľvek zákon, pretože sa nám zdá v tom čase už zastaraný. Kým zákony platia, musia ich dodržiavať všetci," doplnil primátor Brna.

O tom, čo sa v Brne podarilo, môžu pražskí taxikári iba snívať...
KTORÝ DRUH PREPRAVY UPREDNOSTŇUJETE?
  • Cez UBER ( 75% )

     

  • Taxi ( 25% )

     

Odpovedalo 437 ľudí  

V Brne sa podarilo rýchlo to, o čo sa v Prahe taxikári a štát zatiaľ bezvýsledne snažia v podstate od začiatku fungovania služby UberPop. Pražskí taxikári neuspeli s podobnou žiadosťou o predbežné opatrenie, aké bolo vznesené v Brne. Súd v Prahe nevyhovel preto, že prišla neskoro - keď služba fungovala už pomerne dlho, a preto súd zistil, že by opatrenie neplnilo účel.

Za brnenským úspechom je ale napriek tomu veľký kus práce pražských taxikárov, ktorí by ho teraz mohli použiť vo svoj prospech. V Prahe za pomoci figurantov a exekútora zdokumentovali 16 jázd, na základe ktorých chceli dokázať, že vodiči Uberu vedome taxikárčia bez oprávnenia. To isté teraz zopakovali aj v Brne a zahrnuli to do podkladov k súdu.

Zdroj: HnOnline

Zdroj: HnOnline