Keď sa chce, tak sa dá nájsť kompromis

Vo Viedni chcú službu poskytovanú Uber-om a partnerom aplikácie obmedziť novými povinnosťami. Nariadenie, ktoré ešte nie je platné, ale je v pripomienkovom konaní, v sebe obnáša tvrdšie podmienky pre prenájom vozidiel. Zároveň sa na druhej strane zjednodušili podmienky pre taxíky.

Podľa pravidiel, ktoré budú platné pravdepodobne od 1.1.2018, budú musieť všetci prenajímatelia áut spĺňať rovnaké podmienky ako taxikári. Podľa doterajších pravidiel sa to dotýkalo len taxikárov. Práve vďaka väčšej popularite aplikácie si trh služieb vyžaduje nové pravidlá, na čo promptne reagovala viedenská radnica.

Nové nariadenie prikazuje všetkým prenajímateľom vozidiel povinnosť registrovať sa na úrade. Zároveň budú musieť tiež predložiť potvrdenie (asi vo forme čestného prehlásenia), že ich vozidlo zodpovedá určitým kvalitatívnym požiadavkám. Patria sem napr.  klimatizácia, technický stav vozidla a označenie! Rovnako toto potvrdenie bude platiť maximálne rok, ako v prípade bežných taxíkov.

Každé jedno auto využívané na vozenie ľudí bude musieť vo Viedni spĺňať emisnú normu Euro6. Vozidlá Uberu budú musieť mať pevné stanoviská. V novom nariadení je striktne rozlíšené medzi prenajímaným vozidlom a vozidlom taxi. Vozidlo Taxi s vozidlom Uberu nesmie byť na prvý pohľad zameniteľné. Je preto zakázané pre vozidlá Uber-u označiť strešným transparentom a nesmie v ňom byť umiestnený taxameter.

Zdroj: HNonline