Aké má funkcie?

V prvom rade monitorovaním správneho tlaku všeobecne zvyšuje bezpečnosť jazdy. Je len málo vodičov, ktorí pravidelne kontrolujú tlak v pneumatikách. TPMS robí prácu za nich, a tým pádom zvyšuje ich pohodlie. Zabraňuje tiež zvýšenej spotrebe paliva pri jazde s nesprávnym tlakom vzduchu v pneumatikách a zamedzuje zvýšenému opotrebeniu pneumatík.

Aké právne požiadavky musí TPMS spĺňať?

Od 1. novembra 2014 musia byť podľa smernice EU systémom pre kontrolu tlaku v pneumatikách vybavené všetky nové vozidlá už od výrobcu vozidla. Smernica EU ale nepredpisuje, aký systém kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách musí byť nainštalovaný. Prípustné sú teda ako priame, tak i nepriame systémy. Predpokladom ale je, že tieto systémy spĺňajú predpisy a podmienky smernice ECE-R 64. Podľa ECE-R 64 je predpísaná len funkčnosť, ktorá môže byť pri použití priameho systému splnená buď originálnym senzorom alebo senzorom zakúpeným na trhu náhradných dielov. Všetky disky od ALCARu sú pripravené na použitie potrebných senzorov s funkciou vysielanie (priame meranie) a všetky súvisiace informácie o týchto zmenách na diskoch sú tak zaznamenávané do TÜV homologizácií.

Pri kúpe diskov si dajte pozor

Pokiaľ už máte Vaše vozidlo vybavené TPMS, tak musíte zistiť, či sa jedná o priamy alebo nepriamy systém merania. V prípade, že sa jedná o nepriamy TPMS, tak si môžete vybrať disky ako obvykle, pretože systém kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách nie je nijako ovplyvnený. Pokiaľ sa jedná o priamy systém kontroly tlaku v pneumatikách, mali by ste si pri nákupe diskov dávať pozor na nasledujúce:
 

1. Či Vami vybraný dizajn disku spĺňa všetky predpoklady pre montáž TPMS senzora.

2. Z dôvodu komplexnosti technológie TPMS Vám odporúčame navštíviť odborného predajcu, ktorý disponuje špeciálnym náradím a programovacím vybavením pre výmenu senzorov a vyriešenie potenciálnych problémov (napr. výstrah na displeji).

Všetky disky od ALCARu sú už od začiatku roka 2012 pripravované na montáž potrebných senzorov TPMS (priame senzory tlaku vzduchu) a tieto informácie sú zaznamenávané taktiež do homologizácii TÜV. Tým pádom je nákup diskov jednoduchý, pretože pre zákazníka ALCARu sa nič nemení.

Aké sú rozdiely medzi priamym a nepriamym TPMS? 

Pri priamom meracom systéme zaznamenáva senzor v kolese tlak vzduchu pneumatiky. Tieto informácie sa prenášajú vysielačom do riadiacej jednotky vo vozidle. Rozdielne displeje jednotlivých výrobcov vozidiel ponúkajú vodičovi možnosť neustále sledovať aktuálne hodnoty tlaku v každej pneumatike alebo vodič dostáva len výstrahu pri príliš nízkom tlaku vzduchu v jednej alebo viacerých pneumatikách. Tieto systémy sú veľmi presné, pretože monitorujú tlak vzduchu priamo v každej pneumatike.

Ako funguje nepriamy systém? 

Pri nepriamom systéme sledujú zmeny tlaku v pneumatikách senzory ABS a trakcia rýchlosti otáčania každého kolesa. Zmena v rýchlosti otáčania by sa mohla prejaviť pri poklese tlaku vzduchu v pneumatike. Meria sa aj kmitanie kolies, ktoré sa mení v závislosti na zmene tlaku v pneumatike. Táto zmena je potom ďalším indikátorom poklesu tlaku vzduchu v pneumatike.

Aké sú výhody a nevýhody TPMS? 

Priamy systém TPMS umožňuje veľmi presný záznam dát a dodatočné funkcie ako sú rozpoznanie pozície pneumatík, rozpoznanie straty tlaku pri státí vozidla a snímanie tlaku vzduchu v pneumatike na rezervnom kolese. Priamy systém TPMS vyžaduje ďalšie náklady pri výmene pneumatík a pri údržbe. Všetky kolesá daného vozidla (na leto, na zimu, náhradné kolesá) musia byť vybavené funkčným senzorom.

Nepriamy systém TPMS je menej presný, pretože nemeria ani tlak vzduchu v pneumatike, ani jej teplotu. Nemôže zistiť stratu tlaku vzduchu v pneumatikách v momente, keď vozidlo stojí. Tento systém je lacnejší a jednoduchší na údržbu, pretože nepoužíva senzory umiestnené v pneumatikách.

Aké dôsledky má TPMS na údržbu a servis? 

Použitie senzorov TPMS prináša nové požiadavky ako pre majiteľa vozidla, tak i pre odborného predajcu. Výmenu pneumatík si majiteľ vozidla nie je schopný spraviť sám, potrebuje pomoc kvalifikovaného servisu, ktorý jediný môže senzor správne namontovať, nastaviť a skontrolovať. Vzhľadom k povinnému zavedeniu tejto technológie sú odborní predajcovia aj personál v servisoch zaškolení a sú vybavení príslušnými zariadeniami. 

Priame systémy TPMS so sebou naviac prinášajú nasledujúce nové technické požiadavky. Nutnosť údržby ventilu a tesnenia pri každej výmene kolies, aby sa zamedzilo nadmernému opotrebeniu senzora. Pri nových pneumatikách tiež spárovanie senzorov s vozidlom v prípade použitia nových senzorov (nové identifikačné číslo senzoru) alebo pri zmene pozícii kolies, a tým pádom aj senzorov, zaistenie správnej komunikácie medzi senzorom a jednotkou TPMS vo vozidle. Pri výmene pneumatík je tiež nutné skontrolovať stav batérie senzorov.

Moje auto nemá TPMS, musím ho namontovať dodatočne? 

Vo vozidlách, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať senzory tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS), bol nepriamy alebo priamy systém TPMS už zabudovaný pri výrobe, pretože inak by toto vozidlo neobdržalo v rámci členských štátov EU typové schválenie, prípadne povolenie na prevádzku. Dodatočná montáž systému kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS) nie je nutná!

ALCAR ponúka komplexné riešenie odbornej problematiky. Okrem senzorov sú v rámci ALCAR riešenia k dispozícii montážne sady, diagnostické a programovacie prístroje, servisné príslušenstvo, náhradné diely a taktiež obsiahle poradenstvo pre všetkých zákazníkov a partnerov. Všetky informácie sú dostupné aj online vo webshope na stránkach www.alcar.sk .

Zdroj: ALCAR