Syntetické e-palivá sú kompatibilné so spaľovacími motormi. E-palivo umožňuje automobilom jazdiť takmer uhlíkovo neutrálnym spôsobom. To znamená, že palivo neprispieva k uvoľňovaniu emisií do atmosféry. Palivo tak bude oveľa ekologickejšie a je zložené výlučne z plne obnoviteľných zdrojov vody a vzduchu.

Nová továreň poháňaná vetrom

Spoločnosť Porsche spolupracuje s nemeckým priemyselným gigantom Siemens spolu s energetickými spoločnosťami Enel a AME a ropnou spoločnosťou ENAP na vybudovaní továrne v Magallanes na juhu v Čile. Závod bude využívať silný vietor v regióne na výrobu čistej elektriny z turbín vyrobených spoločnosťou Siemens. Palivo sa teda bude vyrábať pomocou veternej energie použitej na oddelenie molekúl vodíka a kyslíka od vody. Pričom CO2 filtrovaný zo vzduchu sa kombinuje s vodíkom na syntetické palivo. Závod bude na začiatku vyrábať 130 000 litrov e-paliva, avšak s cieľom dosiahnuť výrobu 55 miliónov litrov ročne do roku 2024 a až 550 miliónov litrov už do roku 2026. Toto množstvo je však stále zanedbateľné, keďže len Spojené kráľovstvo spotrebuje každý rok približne 46 miliárd litrov benzínu a nafty. Kvôli stále nedostatočnej výrobnej kapacite a finančnej náročnosti preto môžeme hovoriť stále len o alternatíve ku klasickému benzínu a nafte. 

Koniec spaľovacím motorom

Výrobe a vývoju tohto typu pohonných hmôt sa tiež aktívne venuje aj nemecký výrobca automobilov Audi, ktorý v tejto oblasti spolupracuje spolu s ďalšími firmami. Podrobný popis a aj samotný postup výroby nájdete v tomto článku:

Projekt spoločnosti Porsche však naznačuje, že konšpirácie o úplnom zániku spaľovacích motorov sú prehnané. Ak by však mali byť syntetické e-palivá naším „záchrancom“ spaľovacích motorov, bolo by potrebné výrobu takýchto palív rozšíriť, a to radikálne. Výroba syntetických palív je však stále veľmi finančne náročnou. Preto je stále potrebné pracovať na vývoji so snahou znížiť výrobné náklady. Syntetické palivá sú preto často spájané s len akousi alternatívou pre lietadlá, lode či ťažké, nákladné a stavebné vozidlá. Dôvodom je súčasný stav batérií a ich nepoužiteľnosť v týchto sektoroch.