OZ Triblavina po viac ako roku úsilia o zastavenie nezákonného postupu ministerstva a NDS nakoniec pravdepodobne predsa dosiahne zákonnosť. Aktivisti upozorňujú, že rozširovanie diaľnice na 4-pruh bez kolektorov je nezákonné, nakoľko územný plán obcí, ako aj územný plán Bratislavského kraja počíta so 6-pruhovou diaľnicou vrátane kolektorov. Územný plán slúži ako dlhodobá záväzná koncepcia rozvoja územia. Je to dokument, ktorý zabezpečí každému občanovi istotu, že pokiaľ si kúpi rodinný dom, ktorý je v územnom pláne vedľa rekreačnej zóny, nevyrastie mu tam priemyselná hala. Tento dokument je rovnako záväzný aj pre štátne stavby. Stavba v rozpore s územným plánom je čierna stavba!

Dôkazom navrátenia sa k pôvodnej myšlienke diaľnice s kolektormi sú prebiehajúce výkupy pozemkov pre rozšírenie D1. Znalecký posudok na odhad ceny pozemku predložený majiteľom pozemkov opisuje plánovanú stavbu nasledovne: "Umiestňovaná stavba predstavuje úpravu jestvujúcej diaľnice D1 z pôvodnej 4 -pruhovej kategórie D 26,5/120 na 6-pruhovú kategóriu D 33,5/120 so súbežnými kolektormi (asfaltovými cestami) po oboch stranách diaľnice D1.“

Nádej, že občania dostanú to, na čo čakajú roky

Uvedený znalecký posudok bol vypracovaný na základe objednávky Národnej diaľničnej spoločnosti - Objednávka č. OBJ/6395/2017 dňa 20.01.2017 znaleckou organizáciou ÚEOS – Komercia, a. s. Aj keď sa štát už dlhšiu dobu snaží zmeniť koncepciu dopravy v okolí D1, konanie s najnovším dátumom dáva nádej, že občania dostanú to, na čo čakajú už roky. Zároveň treba vysloviť poďakovanie novému ministrovi dopravy p. Arpádovi Érsekovi, že sa riadi svojim sľubom: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života," ktorý vložil do rúk prezidenta SR pri menovaní do funkcie ministra.

autor: Tatiana KRATOCHVÍLOVÁ
členka OZ Triblavina a niekdajšia hlavná dopravná inžinierka Bratislavy